KNGU

uitdepraktijk FOTO: ANP PHOTO Klik op de foto om deze te vergroten Ambitieuze sportbonden hebben een daadkrachtige organisatie nodig die proactief kan inspelen op alle uitdagingen van de snel veranderende omgeving. Dat stelt vanzelfsprekend eisen aan hun bestuursmodel. Een aantal bonden is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Zo ook de KNGU. Door haar bestuursmodel in overeenstemming te brengen met de Code Goed Sportbestuur en de strategische cyclus opnieuw in te richten, realiseerde de Gymnastiekunie een bestuurlijke en organisatorische versterking van het bestuursmodel. R ollenscheiding Het bestuursmodel van de KNGU is ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste verandering is dat er een scheiding is aangebracht tussen de rollen van toezicht, strategie, beleidsvoorKlik op de foto om deze te vergroten bereiding en beleidsuitvoering. Voor de bestuurlijke herinrichting waren districtsbesturen niet alleen belast met beleidsuitvoering, maar hadden ze – namens de leden – ook een stem in de bondsvergadering, het hoogste besluitvormende orgaan (ALV) van de bond. In de nieuwe situatie is het districtsbestuur uitsluitend nog belast met de decentrale beleidsuitvoering en zijn de goedkeuring van het strategische beleid en de vaststelling van de begroting belegd bij een nieuwe bondsraad (een vertegenwoordiging van de leden). Het bondsbestuur stelt de strategische koers vast en houdt toezicht op de uitvoering door de werkorganisatie (districten, landelijke commissies en de beroepsorganisatie). De inspraak van de leden is met deze operatie niet verloren gegaan. Integendeel, die is juist verstevigd, want de bondsraad bestaat niet meer uit districtsbestuurders maar uit een rechtstreekse vertegenwoordiging van leden. Alle leden kunnen invloed uitoefenen tijdens regionale bijeenkomsten die een vast onderdeel vormen van de nieuwe strategische cyclus van de bond. Slagvaardigheid De totale organisatorische herinrichting is een ingrijpende operatie die op onderdelen nog een zorgvuldige afronding verdient. Nu al blijkt echter dat de slagvaardigheid van de KNGU hiermee een fl inke impuls heeft gekregen en dat de bond beter is voorbereid op de uitdagingen van de toekomst! Meer informatie vind je op www.kngu.nl SPORTAGENDA 2016 | 15 KNGU

Pagina 16

Interactieve online spaarprogramma, deze PDF of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van e-uitgaven.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication