Een heldere visie op de ontwikkeling van de eigen sporttak Doelstelling: een heldere visie op de ontwikkeling van sporttakken en sportorganisaties Door de toenemende complexiteit van de omgeving en de hoge ambities van de sport, is het meer dan ooit noodzakelijk dat bonden en NOC*NSF een krachtige en heldere visie hebben op de ontwikkeling van de sport richting 2016 en 2028, de weg om die ontwikkeling te verwezenlijken en de organisatie die daarbij past. Wat gaan we doen? Alle bonden en NOC*NSF ontwikkelen zelf een krachtige en heldere visie. Er komt een platform voor kennisontwikkeling en -deling en bonden kunnen desgewenst ook individuele ondersteuning ontvangen. Talent herkennen en ontwikkelen Doelstelling: meer effectiviteit door goed hr-beleid Mensen spelen een cruciale rol bij het bereiken van organisatiedoelen en een gestructureerd hr-beleid is dan ook van groot belang. Veel sportbonden en 16 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | ORGANISATIEONTWIKKELING: VERBINDEND LEIDERSCHAP NOC*NSF kunnen zich op dit vlak nog (sterk) verbeteren. Hr-beleid is niet alleen gericht op betaalde medewerkers, maar ook op het bestuur, de directie en de vrijwilligersorganisatie van elke bond. Wat gaan we doen? Alle bonden en NOC*NSF ontwikkelen een hr-beleid en leggen dat vast in hun jaarplannen en meerjarenplannen. Tevens zorgen ze allemaal voor ontwikkelingsprogramma’s voor besturen, directies, de vrijwilligersorganisatie en de betaalde medewerkers. Er zijn basale hr-instrumenten beschikbaar ter ondersteuning. Collectief wordt verder ingezet op deskundigheidsbevordering en de bredere profilering van sport als aantrekkelijke werkomgeving voor professionals en vrijwilligers. Verbindend vermogen Doelstelling: versterking en uitbreiding van netwerken en vergroting van hun effectiviteit Om gestalte te geven aan een strategische visie van een organisatie is het noodzakelijk dat medewerkers, de achterban en partners zich daaraan committeren en daaraan willen bijdragen. Dat vraagt om modern leiderschap: bestuurders en directeuren met verbindend vermogen, die beschikken over KNGU

Pagina 17

Scoor meer met een online shop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden relatiemagazines online.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication