Kennisontwikkeling Doelstelling: kennismanagement wordt een pijler van het beleid Kennis is voor sportbonden en NOC*NSF van cruciaal belang. Alleen met unieke kennis kunnen zij zich ontwikkelen tot dé autoriteit in hun tak van sport. Als het gaat om het verzamelen en beheren van kennis is er bij veel bonden en NOC*NSF nog ruimte voor verbetering. Wat gaan we doen? Sportbonden en NOC*NSF implementeren (ICT-) systemen voor het verzamelen, verrijken en ontsluiten van kennis. Daarnaast verdient ook de effectieve toepassing van deze kennis (in de dienstverlening, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering) de aandacht van deze organisaties. Het betreft hier zowel sporttakspecifieke als sporttakoverstijgende kennis. Een kennisplatform en individuele ondersteuning zijn beschikbaar om de sportorganisaties te helpen bij hun kennismanagement. Wie doet wat? Wat betekenen de doelstellingen op het gebied van organisatieontwikkeling voor de rol van sportbon20 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | ORGANISATIEONTWIKKELING: VERBINDEND LEIDERSCHAP den, NOC*NSF en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van sportbonden? Sportbonden Elke sportbond bepaalt zijn eigen visie en maakt op basis daarvan zelf keuzes over de organisatorische inrichting en ontwikkeling. Deze keuzes leggen bonden vast in hun jaarplannen en meerjarenplannen. Wel besteedt elke bond in elk geval aandacht aan: • ‘het organisatorische huis’ (Minimale Kwaliteitseisen, strategische cyclus); • de ontwikkelingsrichting van de organisatie (op basis van de visie); • het hr-beleid (op alle niveaus). Verder ontwikkelde bonden hebben daarnaast expliciete aandacht voor: • netwerkontwikkeling; • gestructureerd datamanagement, kennisontwikkeling en -toepassing. NOC*NSF Ook NOC*NSF werkt natuurlijk aan de eigen organisatieontwikkeling op basis van de vijf benoemde aandachtsgebieden. Als ondersteuner van sport KNBLO

Pagina 21

Heeft u een onderwijscatalogus, digi brochure of online onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: magazine van pdf naar online converteren.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication