bonden heeft NOC*NSF daarnaast nog een aantal specifi eke taken: • de opbouw van sporttakoverstijgende kennis over organisatieontwikkeling; • het geven van individueel advies en collectieve voorlichting aan sportbonden over organisatieontwikkeling; • het faciliteren van kennisdeling; • het onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van experts op het gebied van organisatieontwikkeling (SportAssist); • (samen met grotere sportbonden) het bieden van collectieve diensten, zoals het talentprogramma, de introductie in de sport voor nieuwe vrijwilligers en medewerkers van sportbonden, en ondersteunende hr-diensten. Overige Organisaties Om de ambities op het gebied van organisatieontwikkeling te realiseren is ook de inzet van de volgende organisaties nodig. Sport & Zaken: verbindt sportbonden en sportaanbieders aan partners in het bedrijfsleven Instituut voor Sportrechtspraak (ISR): faciliteert tuchtrechtspraak voor veel sportbonden Universiteiten en hbo’s: helpen de sport via onderzoek op het gebied van organisatiekunde Partners in Sport: zetten hun specifi eke kennis in voor de ontwikkeling van bonden Financiering Sportbonden en NOC*NSF zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering van hun eigen beleid op het gebied van organisatieontwikkeling. De activiteiten van bonden op dit gebied worden primair gefi nancierd uit hun contributies en Lottomiddelen (basisbijdrage algemeen functioneren). De komende beleidsperiode stijgt het belang van kennisontwikkeling en -deling door een toename van het aantal inhoudelijke thema’s en de meerwaarde voor een grotere groep bonden. Extra activiteiten op dit gebied worden gefi nancierd uit Lottomiddelen (Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF). Niet alle kosten voor organisatieontwikkeling zijn nu al te overzien. Organisatieontwikkeling vraagt immers om maatwerk. Daarom is er een apart SPORTAGENDA 2016 | 21 Pagina 20

Pagina 22

Voor PDF-en, online onderwijs catalogussen en boeken zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw nieuwsbrieven.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication