Rijk De directe investering van het Rijk via de begroting van VWS bedroeg ongeveer 130 miljoen euro in 2012. Daarnaast dragen ook andere ministeries financieel bij. Het kabinet focust op een veiliger sportklimaat, sport en bewegen in de buurt, evenementen en topsport. Kansen en mogelijkheden voor de sport De relatie met de rijksoverheid is van groot belang voor de sport. De positieve effecten van sportbeleid op overige overheidsdoelstellingen kunnen helpen die relatie te versterken. Er liggen kansen in het verzamelen en verspreiden van bewijzen voor positieve maatschappelijke effecten van sport. De sport kan bij de overheid voorstellen doen voor additionele investeringen (mede) vanuit publiek private samenwerking en voor wetswijzigingen met financiële/ fiscale voordelen voor sport. Belangenbehartiging in Den Haag verdient blijvend aandacht. Europese Unie De Europese Unie investeert nu slechts heel beperkt in sport, maar toont wel steeds meer expliciete beleidsaandacht. Bovendien is de Europese Unie uiterst belangrijk als het gaat om kansspelwetgeving. 30 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | HET VERmarktEN VAN SPORT Kansen en mogelijkheden voor de sport Belangenbehartiging in Brussel kan de deur naar toekomstige kansen openen. Bedrijfsleven Het Nederlandse bedrijfsleven investeert ongeveer 600 miljoen euro per jaar in sport, vooral via sponsoring. De economische crisis kan deze inkomstenstroom onder druk zetten. De sport draagt op haar beurt bij aan de doelen van het bedrijfsleven op vele gebieden. Het (maatschappelijk) imago en de naamsbekendheid, de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers, company pride, innovatie en netwerkontwikkeling zijn slechts enkele voorbeelden. De mate waarin de sport het bedrijfsleven maatwerk kan leveren, is een belangrijke succesfactor. Kansen en mogelijkheden voor de sport De sport kan de relatie en samenwerking met het bedrijfsleven verbeteren en proposities ontwikkelen die waardevol zijn voor het bedrijfsleven. Ondersteuning van sportaanbieders bij de ontwikkeling en uitvoering van partnerships met het (lokale) bedrijfsleven kan ook kansen bieden. Pagina 29

Pagina 31

Scoor meer met een web winkel in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication