en beheren niet alleen sportaccommodaties, maar spelen ook een rol in de ondersteuning van sportaanbieders, talentherkenning en -ontwikkeling en evenementenorganisatie. Gemeenten kijken scherp naar de effectiviteit van de inzet van gemeentemiddelen. Gemeenten die oog hebben voor de positieve effecten van investeren in sportbeleid voor doelstellingen op andere gebieden (gezondheid, leefbaarheid, armoede bestrijding, jeugdzorg, citymarketing), zijn doorgaans bereid meer in sport te investeren. Kansen en mogelijkheden voor de sport De relatie met gemeenten kan verder worden versterkt. Dat geldt voor de relatie tussen de sport en gemeenten in het algemeen, maar vooral ook op lokaal niveau, tussen individuele sportaanbieders en individuele gemeenten (en maatschappelijke organisaties). De sport kan sportaanbieders daarbij ondersteunen. Bewijzen voor de positieve effecten van sportbeleid op andere overheidsdoelstellingen kunnen ook bijdragen aan het verstevigen van de relatie tussen sport en gemeenten. Het is dan ook belangrijk aandacht te geven aan het verzamelen en verspreiden daarvan. Ten slotte liggen er kansen in het opzetten of verruimen van waarborgfondsen voor de ontwikkeling van nieuwe accommodaties en/of de introductie van nieuw sportaanbod. Ook op die manier kan de sport publiekprivate samenwerking bevorderen. Provincies Provincies investeren direct ongeveer 17 miljoen euro per jaar in sport. Net als gemeenten zien ze sport meer en meer als een middel om andere provinciale doelen te realiseren. Het gaat daarbij vooral om doelen op het gebied van de economie, positionering, talentontwikkeling en ruimtelijke ordening. Sportinhoudelijke aangrijpingspunten zijn onder andere accommodaties, evenementen en talentontwikkeling. Kansen en mogelijkheden voor de sport Er liggen kansen in de versterking van de relatie met provincies. Bewijzen voor de positieve effecten van sportbeleid op andere overheidsdoelstellingen kunnen daaraan bijdragen. Het verzamelen en verspreiden van successen biedt ook in dat opzicht kansen voor de sport. SPORTAGENDA 2016 | 29 Pagina 28

Pagina 30

Heeft u een spaarprogramma, onlinekat of digi-cursussen? Gebruik Online Touch: studiegids digitaal maken.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication