en om ambities te realiseren” en kunnen we meer geld voor de sport genereren. Samen zijn we tot meer in staat dan ieder voor zich. De uitdaging voor de sport is hoe we de zichtbaarheid van en de samenwerking met zowel de NOC*NSF-sponsoren als bondssponsoren kunnen verbeteren”, vertelt Frits Avis. “Wat we proberen is om met alle grote partners die betrokken zijn bij sport – of dat nu een sportbond is of NOC*NSF – meer gemeenschappelijk op te trekken en synergievoordelen te vinden. Ook dat is vernieuwend.” Een betere positie voor Lotto De derde vernieuwing heeft betrekking op Lotto, die jaarlijks ongeveer 52 miljoen euro bijdraagt aan de sport. “De Lottomiddelen zijn – net als overigens de geldstromen van VWS en de NOC*NSF-sponsoren – voor de sport van levensbelang om de infrastructuur in stand te houden en de inhoudelijke ambities te realiseren.” Ook wat De Lotto betreft was zichtbaarheid een issue. “De laatste jaren associeert de consument een aantal andere kansspelen meer met sport dan Lotto. Dat kan niet. De Lotto verdient een veel betere positie. Basaal betekent dit dat alle bonden in alle communicatie-uitingen een plekje voor De Lotto inruimen. Zodat iedereen weet: als ik meedoe aan Lotto, help ik de sport.” Sportbonden hebben vanaf nu bovendien de mogelijkheid op vrijwillige basis marketingrechten in te brengen voor de Lotto. Door deze marketingrechten actief te benutten kan de De Lotto de kracht van sport benutten voor de vergroting van de Lotto-omzet. “Achteraf worden de mogelijke meeropbrengsten verdeeld volgens een solidair systeem. Ook de kleinere bonden, die minder in te brengen hebben, profi teren mee. Een mooi voorbeeld van partnership op basis van gezamenlijke belangen en met een intermediaire rol voor NOC*NSF.” De kansen pakken Waar liggen nu de grootste kansen? “De grootste winst ligt niet op één punt”, meent Frits Avis. “Bonden en sportaanbieders verschillen enorm van elkaar en moeten allemaal goed over hun eigen kansen nadenken.” Dat vraagt om denken buiten de gebaande paden. “Het is een andere manier van denken. Dus niet: ik heb een aanbod, komt u maar! Maar redeneer vanuit de vraag.” En kijk verder, adviseert Frits Avis. “Kijk eens naar al bestaande initiatieven. Maak gebruik van de kracht van NOC*NSF als platform voor de sport. Ga ook lokaal op zoek naar samenwerking. En vergeet de lokale overheid niet. Bij gemeenten is sport de laatste jaren ook hoger op de agenda gekomen. Dat brengt kansen met zich mee.” SPORTAGENDA 2016 | 33 Pagina 32

Pagina 34

Scoor meer met een web winkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden clubmagazines online.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication