FOTO: ANP PHOTO nanciering vooral gericht op integrale programma’s, worden basisbijdragen als één bedrag (lumpsum) uitgekeerd, worden bijdragen zo veel mogelijk voor vier jaar vastgesteld en worden de basisaanvraag en basisverantwoording vereenvoudigd. Gaat het om aanvragen voor basisbijdragen dan volstaat indiening van respectievelijk een jaarplan/-begroting en jaarverslag/-rekening. Alleen in geval van maatwerkfinanciering (focus) zijn uitgebreidere aanvragen vereist. 40 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | DE BESTEDING VAN LOTTOMIDDELEN Concrete uitwerking Het Bestedingsplan 2016 geeft inzicht in de besteding van Lottomiddelen. De tabel op bladzijde 41 toont de middeleninzet per inhoudelijke rubriek voor zowel 2012 (gerealiseerd) als 2013 (begroot). De belangrijkste veranderingen in 2013 ten opzichte van 2012 worden toegelicht op bladzijde 42. Pagina 39

Pagina 41

Heeft u een onderwijsmagazine, you can flip of digi-presentaties? Gebruik Online Touch: club blad naar een digitale publicatie converteren.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication