De belangrijkste veranderingen Het Bestedingsplan 2016 verschilt in een aantal opzichten van het vorige plan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Sportparticipatie Het totaalbedrag voor Sportparticipatie blijft weliswaar gelijk aan 2012 (€ 5,5 miljoen), maar de beperking die gold voor de aanwending van deze middelen – namelijk alleen ten behoeve van organisatieontwikkeling – wordt vanaf 2013 opgeheven. Sportopleidingen Tot 2013 droeg het ministerie van VWS bij aan de sportopleidingen, maar met ingang van de nieuwe beleidsperiode verschuift die verantwoordelijkheid naar de georganiseerde sport. De sport gaat de opleidingen nu uit Lottomiddelen financieren. De opleiding van goed sporttechnisch kader is immers een kerntaak van bonden en een belangrijke randvoorwaarde om de doelstellingen op het gebied van Sportparticipatie en Top 10 te behalen. Internationale wedstrijdsportprogramma’s Veel programma’s die tot en met 2012 geclassifi42 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | DE BESTEDING VAN LOTTOMIDDELEN ceerd zijn als topsportprogramma, voldoen niet aan de nieuwe Top 10-focuscriteria. Voor erkende topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines met een parttime programma (minimaal 125 dagen) die wel voldoen aan criteria op het gebied van prestaties en commitment van de bond blijft de huidige Lottofinanciering beschikbaar. Op basis van de gegevens van 2011 gaat het hier om een totaalbedrag van ongeveer € 1,1 miljoen. Omdat echter de komende jaren mogelijk meer programma’s in aanmerking komen voor financiering als parttime programma, wordt hiervoor nu maximaal € 1,5 miljoen gereserveerd. Het resterende bedrag uit de bestaande rubriek Top 10 (minimaal € 8,9 miljoen) wordt ingezet voor de focusprogramma’s. Collectief onderzoek en collectieve monitoring In 2011 verscheen het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016, het resultaat van een samenwerking tussen de sport, onderzoeksinstituten, kennis-/onderwijsinstellingen en de rijksoverheid. Het Sectorplan richt zich zowel op de Sportparticipatie- als de Top 10-ambitie en voorziet onder andere in de oprichting van een sportwetenschappelijk instituut (NeSSI). De uitvoering van het Sectorplan is kostbaar en vereist een investering van alle partijen. Binnen het Bestedingsplan 2016 is voorzien in een jaarlijkse in Pagina 41

Pagina 43

Interactieve eboek, deze archief of maandblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van online brochures.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication