vestering in het Sectorplan van € 400.000. NOC*NSF zet dit bedrag in afstemming met de bonden in als maatwerkfi nanciering. De inhoudelijke ambities van de Sportagenda 2016 zijn ook hierbij leidend. Nieuwe begunstigden Door een verschuiving van verantwoordelijkheid en middelen van de rijksoverheid naar de sport worden met ingang van 2013 enkele nieuwe begunstigden toegevoegd aan het Bestedingsplan: NL Coach en NL Sporter, het Classifi catie-instituut Gehandicaptensport en Sport & Zaken. NL Coach en NL Sporter houden zich bezig met belangenbehartiging van en dienstverlening aan coaches en topsporters. Met de toename van fulltime programma’s zijn deze beroepsgroepen groeiende en deze organisaties verdienen dan ook erkenning en ondersteuning. Het Classifi catie-instituut Gehandicaptensport houdt zich bezig met indeling van gehandicapte sporters in functionele handicapklassen, hetgeen nodig is voor Paralympische en andere programma’s voor gehandicapten. Sport & Zaken verbindt bedrijven aan de sport. Langs deze weg hebben veel sportbonden de laatste jaren ondersteuning gekregen bij de werving en selectie van nieuwe bestuursleden en breed advies ontvangen op inhoudelijke thema’s. De waarde van SPORTAGENDA 2016 | 43 deze dienstverlening bedraagt enkele tonnen op jaarbasis. Voor de fi nanciering van Sport & Zaken is € 50.000 opgenomen in het Bestedingsplan. Daarnaast maakt Sport & Zaken deel uit van de Missionpropositie van NOC*NSF. Pagina 42

Pagina 44

Scoor meer met een web winkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden club bladen online.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication