Hoofdstuk 1

Sportaanbod voor het Onderwijs creëert sterke verbindingen “De bonden willen er echt voor gáán” “De bonden willen er echt voor gáán. “Als voorzitter van het platform Sport, Onderwijs en Bewegen zag Karin van Bijsterveld toe op een uniek project om scholieren (in de leeftijd van 4-17 jaar) meer te laten bewegen. Voor het eerst lag de regie van de uitvoering van het beleidskader niet bij de overheid, maar bij de betrokkenen zelf. Van Bijsterveld legt uit hoe deze aanpak, met het platform als aanjager, tot hechte samenwerking en effi ciëntie heeft geleid. “We weten nu precies wat wel en niet werkt.” H et platform Sport, Bewegen en Onderwijs is de opvolger van de Alliantie School & Sport samen sterker. Met als grote verschil dat de rijksoverheid (de ministeries van OCW en VWS) er ditmaal voor koos op de achtergrond te blijven. Wel kreeg het platform een duidelijke opdracht mee: ervoor zorgen dat straks vijftig procent van de jongeren (in plaats van de huidige 40%) aan de combinorm – tot achttien jaar minimaal zestig minuten beweging per dag of drie keer per week twintig minuten intensief sporten – voldoet. Het platform werkt aan deze doelstelling door de verbinding tussen sport en onderwijs te versterken. Eén van de projecten die daaraan moet bijdragen is Sportaanbod voor het Onderwijs. Karin van Bijsterveld, advocaat met ruime sportbestuurlijke ervaring – onder andere als bestuurslid van Tennis Europe en daarvoor als voorzitter van tennisbond KNLTB – is enthousiast over de gekozen werkwijze. “Weliswaar heeft de overheid het kader geschreven, maar de uitvoering daarvan heeft men volledig aan ons overgelaten. Dat is vernieuwend SPORT & ONDERWIJS | 11 Hoofdstuk 1

Pagina 12

Heeft u een relatiemagazine, issuu of ereisgidsen? Gebruik Online Touch: reclamefolder digitaal op uw website plaatsen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication