geweest en heeft, naar mijn persoonlijke mening, heel goed uitgepakt.” Sterke verbindingen In het platform zijn de krachten gebundeld van niet minder dan zeventien organisaties, variërend van brancheorganisaties als de onderwijsraden in het primair en voortgezet onderwijs, de MBO-raad, NOC*NSF en onderzoeks- en kennisinstituten TNO en het Mulier Insituut. Ook in het deelproject Sportaanbod voor het Onderwijs werkten veel partijen samen. NOC*NSF en negentien bonden hebben de afgelopen drie jaar gewerkt om sportaanbod voor leerlingen in en om het onderwijs te verbeteren. “De bonden hebben hun verenigingen geholpen sterke verbindingen aan te gaan, onder andere met het onderwijs, zodat de leerlingen voor, tijdens of direct na lestijden – bij voorkeur in de schoolse setting sportaanbod aangeboden krijgen van deze professionals. Het gaat daarbij met name om het enthousiasmeren van deze doelgroep: dat ze er plezier aan beleven. Daarbij is het belangrijk juist die groep aan te spreken die nu (nog) niet beweegt. Als eerste stap in de ketenaanpak voor een toekomstig verenigingslidmaatschap is het opzoeken van de leerlingen in de schoolse setting. De doorlopende leerlijn van binnen- naar buitenschools leren sporten en bewegen (en daarmee het in beeld 12 | INLEIDING brengen van de lokale sportaanbieders) lijkt een succesvolle interventie. In het bereiken van deze doelgroep liggen de grootste kansen in het streven naar een vitalere samenleving. Want we weten allemaal: jong geleerd, is oud gedaan.” Waardevolle informatie “De opzet van het platform heeft ertoe geleid dat we in deze periode echt goed hebben samengewerkt. Daardoor zijn veel zaken efficiënter opgepakt. Er is een overlegstructuur gevormd, waarbij men van elkaar te horen kreeg welke initiatieven er allemaal waren. Vaak weet de één niet wat de ander doet en ontbreekt het zicht op de juiste samenwerkingspartners. Er is vaak sprake van verkokering. Terwijl de goede samenwerking bewezen leidt tot een beter product. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een betere aansluiting tussen kinderopvang, de school en sportverenigingen. Maar ook aan de verbinding tussen het basis- naar en voortgezet onderwijs. Door de krachten en middelen te bundelen, zijn we echt in staat om met minder middelen meer te bereiken. In het platform hebben wij daar een goede basis voor gelegd en het is ook goed dat wij hierbij de rol van aanjager konden vervullen. De input van de verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld het Nederlandse Instituut voor Sport Hoofdstuk 1

Pagina 13

Scoor meer met een webshop in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication