D at watersport geen eerste keus is als het om schoolsporten gaat, kan Anna Bertling van het Watersportverbond wel begrijpen. “Docenten denken niet meteen aan watersport. Begrijpelijk ook wel, de organisatie vergt toch een andere aanpak dan sporten die je ‘gewoon’ in een zaal of op een veld beoefent. Hoe regelen we het materiaal voor de leerlingen, vragen verenigingen zich op hun beurt af. Hoe garanderen we de veiligheid? En dan kunnen ook de weersomstandigheden nog een belemmering vormen.” Daarom heeft het Watersportverbond voor zowel het primair als voortgezet onderwijs een uitgebreide handleiding ontwikkeld, een product dat verenigingen die nog niet zoveel ervaring hebben met schoolwatersport, op weg helpt. “In de handleiding – die ook online te vinden is – staat stap voor stap waaraan scholen en verenigingen moeten denken. Vaak krijgen ze daardoor al een idee hoe ze het kunnen opstarten. Daarin zitten ook formulieren waarmee verenigingen scholen kunnen benaderen. Maar ook gemeenten, bijvoorbeeld om na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn, of dat er combinatiefunctionarissen (vanaf heden buurtsportcoaches genaamd, red.) kunnen worden ingezet.” Voorafgaand aan het schrijven van de handleiding heeft het Watersportverbond onder verenigingen een enquête uitgevoerd om te peilen wat zij als grootste knelpunt ervoeren bij het organiseren van schoolactiviteiten. Bertling: “Daaruit kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan geschikt materiaal. Daar zijn wij op in gesprongen. We bieden verenigingen nu zes trailers aan met optimisten, kleine lesbootjes, één trailer met Laser Pico’s, dat zijn weer iets grotere bootjes voor middelbaar onderwijs. Daarnaast bieden we een trailer met acht kano’s, een trailer met acht surfplanken en surfpakken en zwemvesten aan. Al dit materiaal zetten we zoveel mogelijk in. Hiermee laten we de verenigingen zien dat het echt niet zo ingewikkeld is schoolactiviteiten te organiseren.” Enthousiasmeren Ter ondersteuning van de schoolprogramma’s heeft het Watersportverbond in verschillende regio’s trainers aangesteld die de activiteiten helpen organiseren en actief zijn om verenigingen en scholen voor de programma’s te enthousiasmeren. In twee regio’s gaat het om betaalde krachten vanuit het programma Sportaanbod voor het Onderwijs. De helpende hand van regiotrainers is zeer welkom, legt Bertling SPORT & ONDERWIJS | 121 Pagina 120

Pagina 122

Scoor meer met een webshop in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication