“ We hebben, zo schat ik, duizenden leerlingen in contact gebracht met watersport” ANNA BERTLING uit. “Uit een enquête kwam naar voren dat verenigingen vaak een capaciteitsprobleem hebben. Vooral overdag, op doordeweekse dagen, zijn er onvoldoende mensen om het programma te verzorgen. Daarom hebben we contact gezocht met studenten van de ALO en het CIOS, om ons hierbij te helpen. Door deze ondersteuning met materiaal en mensen, hebben we de verenigingen goed op weg geholpen om beter op de toenemende vraag van het onderwijs in te kunnen gaan.” In de verschillende regio’s beschikt het Watersportverbond over opleidingsteams met gediplomeerde instructeurs. Zij vormen voor de bond de oren en ogen in de regio, zij kunnen de lokale behoefte bij scholen en verenigingen peilen. “We hebben, zo schat ik, op deze manier duizenden leerlingen in contact gebracht met watersport. Het is een goede eerste stap om de kinderen op de vereniging te krijgen. Wij drukken de verenigingen continu op het hart dat het goed is om na het binnenschoolse aanbod ook vervolglessen aan te bieden. Verzorg een klein programma, waarbij kinderen niet meteen lid hoeven te worden, maar organiseer een paar lessen en betrek hun ouders erbij. Want voor veel ouders is de watersport ook onbekend. Door materiaal beschikbaar te stellen, ontnemen we ook het ver122 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK keerde imago dat zeilen een rijkemensensport is. Sommige verenigingen pakken dit heel goed aan en houden er ook echt leden aan over.” “Om het Sportaanbod voor het Onderwijs te borgen, zijn we nu bezig met een nieuwe website: www.ikwilwatersporten.nl. Daarop leggen we uit wat we voor het onderwijs doen, er komen succesverhalen op te staan en we voorzien kinderen die een spreekbeurt willen houden over watersport van materiaal. En we koppelen het aan Hyves. We zoeken contact met kinderen die bijvoorbeeld een leuk zeilkamp hebben beleefd tijdens de zomer. Wij vertellen dat ze ook onder schooltijd kunnen zeilen. Ze hoeven hun juf of meester alleen maar even naar de site het Watersportverbond te sturen.” Lees op www.nocnsf.nl/sportenonderwijs alles over het Sportaanbod voor het Onderwijs van het Watersportverbond. Pagina 121

Pagina 123

Interactieve e-nieuwsbrief, deze gids of nieuwsbrief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digi publicaties.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication