en Bewegen (NISB) en de raden voor het primair en voortgezet onderwijs, én het tussentijds meten van de resultaten door de onderzoeksinstituten heeft veel waardevolle informatie opgeleverd, vertelt Van Bijsterveld. “Zodoende hebben we onder meer kunnen vaststellen welke interventies echt effectief zijn en welke niet, zodat daar verandering in kan worden gebracht.” Nieuwe ideeën Ook voor het project Sportaanbod voor het Onderwijs gold een concreet doel: aan het eind van de rit moeten er 1.500 schoolactieve verenigingen zijn, die tevens opgenomen zijn in de database op www. nocnsf.nl/sportenonderwijs. Waarbij schoolactief staat voor een structureel en langdurig sportaanbod kunnen verzorgen voor en met scholen. “Dat aantal gaat zeker gehaald worden”, vertelt Van Bijsterveld. “We hebben gezien dat er echt een grote bereidheid is vanuit bonden om ervoor te gaan. Ook NOC*NSF heeft gezien hoe succesvol dit project is, zij zien ook het belang van samenwerking met andere partners. Daarom heeft men in De Sportagenda voor de komende jaren binnen het aandachtsgebied sport en onderwijs, buiten het platform dus, toegezegd door te gaan met dit project, waarbij ze een opschaling nastreven van 1.500 naar 2.500 schoolactieve verenigingen. Het bevorderen van deze lokale samenwerking past mooi in binnen de huidige kaders, die door de politiek ingegeven worden.” Natuurlijk heeft de samenwerking ook een duidelijke praktische kant, legt Van Bijsterveld uit. “Iedereen is vaak erg druk met zijn eigen bezigheden, daarom was het heel zinvol langs deze weg steeds ‘verplicht’ samen te komen. Het is altijd erg leuk om te zien dat de bijeenkomsten nieuwe energie geven. Iedereen gaat naar huis met een tas vol nieuwe ideeën. Of er werden plannen gesmeed en opgepakt nadat men met elkaar in gesprek is gekomen.” Zoals het zich laat aanzien, lijkt de termijn die het platform gegund is om de combinorm onder jongeren te verhogen – drie jaar – te kort. “Dat is onze verwachting op basis van de tussentijdse onderzoeksresultaten van de samenwerkende onderzoeksbureaus. Voor het waarmaken van die doelstelling hebben we een langere adem nodig, misschien wel tien of twintig jaar. Daarom adviseren wij de overheid ook de projectmatige aanpak los te laten. Wij hebben een goede start gemaakt en de meerwaarde van een goede samenwerking in de praktijk laten zien. Maar er is een langetermijnvisie nodig om het verschil te kunnen maken in het beweeggedrag c.q. de leefstijl van onze jeugd.” SPORT & ONDERWIJS | 13 Pagina 12

Hoofdstuk 2

Interactieve web boek, deze maandblad of onderwijs magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van e-mailings.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication