3.4 Resultaten Sportaanbod voor het Onderwijs De opbrengsten van drie jaar hard werken Wat heeft de krachtenbundeling en kennisuitwisseling die met Sportaanbod voor het Onderwijs heeft plaatsgevonden, in de praktijk opgeleverd? Om dat te weten te komen, is er vanaf de start van het project, tot en met de afsluiting ervan, een monitoring- en evaluatietraject doorlopen. Dit resulteerde in een eindmeting gebaseerd op digitale vragenlijsten die bij sportverenigingen zijn uitgezet. Deze eindmeting is uitgevoerd door de bonden, waarbij NOC*NSF de monitoring heeft gefaciliteerd en ondersteund, in samenspraak met het Mulier Instituut. In de tabel hiernaast (3.2) staan de bonden die – met verschillende instapmomenten – hebben geparticipeerd in het project Sportaanbod voor het Onderwijs, met daarbij hun doelstelling wat betreft het te behalen aantal schoolactieve verenigingen. De negentien bonden hebben samen met NOC*NSF getekend voor de ambitie om in augustus 2012 1.500 schoolactieve verenigingen te realiseren. 140 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Pagina 139

Pagina 141

Heeft u een tijdschrift, magstream of digi-whitepapers? Gebruik Online Touch: lesmateriaal van papier naar digitaal converteren.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication