Tabel 3.1 Overzicht succesfactoren. Thema Organisatie Succesfactoren* Aantal mensen betrekken in de organisatie (A) Centrale regie met vaste aanspreekpunten (B, G, I) Onderhouden van contacten met andere netwerken (A) Verankering Formalisering in beleidsstukken (A) Creëren van draagvlak (B, S, V) Formuleren van gezamenlijke doelstellingen (A) Betrekken van gremia op scholen (S) Draaiboek maken en up-to-date houden (A) Directe communicatie (A) Communicatie Heldere afspraken, persoonlijke relaties, korte lijntjes (A) Toelichting door het kader van sportverenigingen (B, V) Verwachtingen uitspreken (A) Evalueren (A) Vorm van het sportaanbod Frequent aanbod (A) Variatie in aanbod (A) Toewerken naar een doel (B, V) Authentieke sportbeleving (B, V) Sport op maat (B, V) Betrekken van de doelgroep Doorlopende leerlijnen en overstap naar de vereniging Tijdstip van het sportaanbod Oriëntatie op het primair onderwijs (A) Oriëntatie op het voortgezet onderwijs (A) Oriëntatie op leerlingen met bijzondere achtergrond (A) Creëren van doorlopende leerlijnen (B,V,I) Nazorg (B, V) Opvang bij de accommodatie van de sportvereniging (V,I) Reguliere schooltijden of direct daarop aansluitend (A) Rekening houden met concurrerende activiteiten (V, S, I) Lang genoeg bezig zijn om iets te leren (A) Strategisch moment in het jaar (A) Kader Voldoende kader (B,V,I) Professionaliteit (B, V, I) Sterke affi niteit met de doelgroep (V) Beschikbaarheid voor, tijdens of na schooltijd (B, V, I) Inzet van stagiaires (A) Inzet van helden (B,V) Enthousiasme en ‘besmetting’(A) Inzet van hetzelfde kader (V) Middelen Accommodaties Subsidie (B, G) Ter beschikking stellen van kader en materialen door sportbonden (B) Sponsoring (B, V, S, I) Gebruik van accommodaties van sportverenigingen (A) Gebruik van accommodaties van de school (A) * Betreffende partijen: (B) = bonden, (V) = sportverenigingen, (S) = scholen, (G) = gemeente, (I) = intermediair, (A) = alle partijen. SPORT & ONDERWIJS | 139 Pagina 138

Pagina 140

Interactieve digitale handleiding, deze club blad of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal op uw website plaatsen van web studiegidsen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication