Kennisdeling Ter ondersteuning van de ambitie om te komen tot meer schoolactieve verenigingen, zijn gedurende de gehele projectperiode meerdere kennisdelingsbijeenkomsten belegd. De acht bijeenkomsten in 2009 en 2010 waren voornamelijk gericht op het indienen van projectaanvragen, onderlinge kennisdeling (tussen bonden) en kennisdeling met partijen uit andere sectoren, zoals NISB, de KVLO en de provinciale sportservices. Het gezamenlijk optrekken heeft veel betrokkenheid opgeleverd. De collectieve communicatie richting de onderwijssector (via diverse mailings en tijdens studiedagen) heeft naast bewustwording zelfs een match tussen school en (schoolactieve) sportvereniging opgeleverd. Deze en andere publicaties over het project zijn te vinden op www.nocnsf.nl/sportenonderwijs. De vijf collectieve bijeenkomsten in 2011 en 2012 waren meer gericht op het opstarten, monitoren en evalueren van enkele collectieve trajecten, zoals het verdiepende onderzoek dat in opdracht van NOC*NSF door het Mulier Instituut is uitgevoerd, zie de vorige paragraaf. Daarnaast was er de gezamenlijke ontwikkeling en monitoring van het lespakket Sport@School met KlasseTV. Database Los van deze collectieve bijeenkomsten hebben we gewerkt aan het – op een passende wijze – ontsluiten van de (in beeld zijnde) schoolactieve verenigingen via onze database: www.nocnsf. nl/sportenonderwijs. Naast de schoolactieve verenigingen zijn er ook veel verenigingen die wel samenwerken met het onderwijs, maar nog niet geheel voldoen aan de gestelde criteria om als schoolactief te kunnen worden aangemerkt. Ook deze potentiële schoolactieve verenigingen kunnen en willen nu en in de toekomst samen (blijven) werken met scholen en zijn daarom middels enkele eenvoudige zoekcriteria (op provincie, plaats/postcode en sport) in de database terug te vinden. Methode monitoring en evaluatie Het monitoring- en evaluatietraject bestaat als gezegd uit kwantitatieve metingen in de vorm van digitale vragenlijsten. Bij alle metingen, waarvan de aangepaste vragenlijst in afstemming met het Mulier Instituut is opgesteld, is gebruikgemaakt van een getrapte methodiek: via de deelnemende sportbonden zijn de verenigingen bevraagd. De vraagstellingen en antwoordmogelijkheden zijn te vinden via de vol142 | HOOFDSTUK 3 . HET RESULTAAT VAN SAMENWERKEN Pagina 141

Pagina 143

Interactieve internet tijdschrift, deze clubmagazine of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van web gebruiksaanwijzingen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication