Tabel 3.3 Aantal schoolactieve verenigingen bij de diverse meetmomenten. 1-meting Aantal schoolactieve verenigingen ‘in beeld’ Aantal uren sportaanbod op jaarbasis (sept./okt. 2010) ruim 600 24.000 uur (sept./okt. 2011) 1.250 2-meting 50.000 uur (maart/april 2012) 1.615 Eindmeting 64.400 uur *Bij de berekening van het totaal aantal contacturen sportaanbod dat de schoolactieve verenigingen gezamenlijk verzorgd hebben, hanteren we – conform afspraak – een gemiddelde van twintig contacturen op jaarbasis. gende link: https://fd7.formdesk.com/noc-nsf/ Samenwerking_Sport_en_Onderwijs. Het doel van deze metingen was tweeledig: zicht krijgen op het aantal schoolactieve verenigingen en sturing geven aan de verenigingen die de potentie en intentie hebben om ook in de toekomst de samenwerking met scholen te zoeken. In bovenstaande tabel (3.3) is het aantal schoolactieve verenigingen in kaart gebracht. Dit laat een duidelijke groei zien van het aantal schoolactieve verenigingen, die gemiddeld veertig contacturen op jaarbasis verzorgen. Eindresultaten De eindmeting biedt informatie over het aantal schoolactieve verenigingen en de gemiddelde groepsgrootte bij de activiteiten, zoals te zien is in tabel 3.4. Zo kan uit de data geconcludeerd worden dat de gemiddelde groepsgrootte bij bijna alle sporten tussen de 10-19 en 20-29 ligt. Op de samenstelling van de groepen (sporters/ niet-sporters) hebben de verenigingen, zoals uit de voorgaande metingen is gebleken, onvoldoende zicht. Uit de eindmeting komt naar voren dat er op dit moment 1.615 schoolactieve verenigingen zijn. Dat betekent dat de vooraf gestelde collectieve doelstelling in de projectperiode behaald is en dat er nog volop kansen zijn voor de toekomst. Dit perspectief is gebaseerd op het aantal potentiële schoolactieve verenigingen dat bij de bonden in beeld is. SPORT & ONDERWIJS | 143 Pagina 142

Pagina 144

Heeft u een folder, noviafacts of ewhitepapers? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus naar een digitale publicatie converteren.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication