Hoofdstuk 4

I n dit hoofdstuk vindt u een aantal aansprekende initiatieven waarmee verschillende partijen proberen dat doel waar te maken: • Combinatiefunctionaris sport, deze medewerker slaat een brug tussen onderwijs, buitenschoolse opvang en sport, zie pagina 146. • Mission Olympic, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Aan dit sportevenement, dat wordt georganiseerd door NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Coca Cola, doen jaarlijks circa 300 middelbare scholen mee, met elk jaar (inclusief voorrondes) 150.000 deelnemers, zie pagina 148. • Vignet Gezonde School voor basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren. Zij kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School voeren. Hiermee kunnen scholen zich profi leren als Gezonde School en aan ouders laten zien dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden, zie pagina 150. • Certifi cering Sportactieve scholen, scholen in het primair- , speciaal- en voortgezet onderwijs kunnen door de KVLO en NOC*NSF gecertifi ceerd worden als Sportactieve School, zie pagina 152. • Verkiezing Sportiefste School van Nederland, een jaarlijks evenement waarbij de school die het actiefst is op gebied van de lichamelijke opvoeding, bewegen en sport, zich de Sportiefste School van Nederland mag noemen, zie pagina 153. • Special Heroes: een sportstimuleringsprogramma van LVC3, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF om kinderen uit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met sport en hen te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is, zie pagina 154. • Convenant Gezond Gewicht – deelconvenant school, een groot aantal partijen uit de publieke en private sector werkt samen om via het onderwijs overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen tegen te gaan, zie pagina 156. • Vitale Samenleving: één van de drie speerpunten van het Olympisch Plan 2028 is het streven naar een vitale samenleving. Daarom stimuleert de alliantie Olympisch Vuur 2028 tal van initiatieven op het gebied van sport en bewegen op school en in de buurt, zie pagina158. • Sport en Bewegen in de Buurt: dit overheidsprogramma startte in 2012. Onderdeel van dit programma is om kinderen en jongeren te laten sporten dicht bij huis, dus ook op en rondom school. Kijk op www.sportindebuurt.nl. SPORT & ONDERWIJS | 149 Hoofdstuk 4

Pagina 150

Interactieve web tijdschrift, deze editie of onderwijs magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van internet onderwijs magazines.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication