4.1 Combinatiefunctionaris sport Eind 2007 hebben de ministeries van VWS en OCW de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur gelanceerd. Met deze impuls, die is ondertekend door de bewindspersonen en vertegenwoordigers van VNG, NOC*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen en de Cultuurformatie, is beoogd om tot 2012 minimaal 2.500 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Hierbij gaat het om nieuwe en structurele arbeidsplaatsen, waarbij een medewerker in dienst is bij één werkgever, maar die werkzaam is bij minimaal twee organisaties in de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. Met de aanstelling van de combinatiefunctionarissen zijn vier belangrijke doelen nagestreefd: 1. het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in veertig krachtwijken; 2. het versterken van circa tien procent van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 150 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK 3. het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; 4. het bevorderen dat de jeugd tot achttien jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. Belang voor de sport De helft van alle combinatiefuncties is ingezet bij de Nederlandse sportverenigingen. Met deze professionele krachten is beoogd om circa Hoofdstuk 4

Pagina 151

Voor edities, online edities en PDF-en zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw tijdschriften.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication