Hoofdstuk 2

U it onderzoek blijkt dat een belangrijke stap om meer jongeren te laten sporten en bewegen, bestaat uit het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen. Als kinderen op jonge leeftijd sporten en bewegen, vergroot dat de kans dat ze dat op latere leeftijd ook zullen doen. Dat vraagt om kwalitatief goede lessen lichamelijke opvoeding en een sterke verbinding tussen binnen- en buitenschools (bij de vereniging) sporten en bewegen. Niet alleen voor de jongste jeugd, maar ook voor de jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, want die scholieren stoppen het vaakst met actief sporten. Doelstelling De concrete doelstelling van Sportaanbod voor het Onderwijs luidt: “De realisatie van 1.500 schoolactieve verenigingen in augustus 2012, die als volwaardige samenwerkingspartner van scholen en overige partners in de BOS-driehoek (Buurt, Onderwijs en Sport) kunnen functioneren.” Om dit mogelijk te maken, hebben sportbonden verenigingen geselecteerd en zijn deze ondersteund om lokaal een passend sportaanbod te realiseren. Zo zijn schoolactieve verenigingen ontstaan: verenigingen die structurele samenwerkingsverbanden onderhouden met één of meerdere scholen en die voor de duur van minimaal twintig uur (per jaar) een passend sportaanbod verzorgen. Dit aanbod moet aansluiten op de behoeften van jongeren en ook die jongeren aanspreken die nog onvoldoende sporten of geen lid zijn van een sportvereniging. Een schoolactieve vereniging moet bovendien in staat zijn dit passende aanbod vóór, tijdens of direct na schooltijden, bij voorkeur in de schoolse setting, te verzorgen. Deze schoolactieve verenigingen verzorgen dus een extra aanbod, bovenop de verplichte lessen lichamelijke opvoeding. Nieuwe producten Daarnaast heeft Sportaanbod voor het Onderwijs nieuwe producten en kennis opgeleverd die gedurende de projectperiode door de negentien sportbonden en NOC*NSF in samenwerking met partners zijn ontwikkeld, zoals: • nieuwe vormen van sportaanbod in de schoolse setting; • nieuwe samenwerkingsvormen tussen verenigingen en scholen; • deskundigheidsbevordering van het verenigingskader; SPORT & ONDERWIJS | 15 Hoofdstuk 2

Pagina 16

Voor publicaties, online gidsen en onderwijsmagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw reclamefolders.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication