• verenigingskader inzetten tijdens schooluren; • het delen van succesverhalen van schoolactieve verenigingen; • intensivering van landelijke schoolsportactiviteiten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs; • structurele kennisdeling tussen sportbonden onderling en met andere sectoren. Maatwerk Om zo veel mogelijk verenigingen schoolactief te maken en daarin maatwerk te leveren, beschikt elke deelnemende bond over haar eigen ondersteuningsconcept. Zodoende kunnen zij hun verenigingen ondersteuning op maat bieden en daarmee sportspecifieke problemen of belemmeringen die een goede verbinding met het onderwijs in de weg staan, wegnemen. Zodoende hebben al deze bonden een slim concept ontwikkeld om meer kinderen aan het sporten te krijgen en te houden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook sportbonden die niet hebben deelgenomen aan Sportaanbod voor het Onderwijs, maar die toch de verbinding aangaan met het onderwijs. Uitgangspunt van de ontwikkelde concepten is dat verenigingen 16 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK deze concepten adopteren en gaan samenwerken met scholen. Deze sportconcepten – die vaak bestaan uit les- en materiaalpakketten, het inzetten en faciliteren van deskundig (verenigings)kader en extra verenigingsondersteuning – kunnen worden ingezet wanneer verenigingen schoolactief willen zijn. In dit hoofdstuk leest u meer over de wijze waarop de sportbonden en NOC*NSF deze ambities in de praktijk hebben gebracht. Jorg Radstake Projectleider Sportaanbod voor het Onderwijs Hoofdstuk 2

Pagina 17

Interactieve web studiegids, deze uitgave of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van digi-lesboeken.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication