Colofon NUR 488 ISBN 978-90-5472-193-2 Realisatie: Arko Sports Media, Nieuwegein Samenstelling: Friso Schotanus, Het Sportbureau, Zwolle Ruud Hekker, Jorg Radstake en Gerda op het Veld, NOC*NSF, Arnhem Portretfotografie: Rene Bouwman, Utrecht Vormgeving: Marco Reijken, studiorvg*, Rotterdam Met dank aan alle contactpersonen van de sportbonden die bij het project Sportaanbod voor het Onderwijs betrokken waren en hebben bijgedragen onze ambitieuze doelstelling te realiseren: KNLTB, Nevobo, KNZB, KNKV, KNHB, JBN, Atletiekunie, NHV, NBB, KNSB, KNVB, KNRB, KNHS, NeFUB, NTTB, SBN, KNKF/NIVM, Watersportverbond en NKBV. © 2012 Arko Sports Media, Nieuwegein © 2012 NOC*NSF, Arnhem Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in art. 17 lid 2. Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex artikel 16b., te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Pagina 167

Pagina 169

Voor gidsen, online gebruiksaanwijzingen en onderwijs catalogussen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw clubbladen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication