“ Het belangrijkste is dat we ons binnen het onderwijs op een frisse manier kunnen profileren” JAN TONNY VISSER schieten dan bij het reguliere korfbal dat in twee vakken en met acht spelers in een team wordt gespeeld.” In lijn met de doelstellingen van het project Sportaanbod voor het Onderwijs biedt de korfbalbond de bij haar aangesloten verenigingen tal van kansen om zich te onderscheiden. “Het belangrijkste is dat we ons binnen het onderwijs op een frisse manier kunnen profileren. Daardoor rekenen we af met het beeld dat we een traditionele sport zijn die niet innoveert. We laten kinderen en de vakleerkrachten zien hoe aantrekkelijk en dynamisch de sport is. Het korfbal wordt zodoende toegankelijker”, zegt Visser. Daarnaast, aldus Visser, heeft het project ook binnen de verenigingen zelf effect. “Het komt nogal eens voor bij clubs dat de aandacht vooral uitgaat naar het eerste achttal, naar de grootste talenten. Maar door dit project komt de focus meer te liggen bij de breedtesport, bij de jeugd. Korfbal is voor iedereen en juist ook voor mensen die misschien wat minder begaafd zijn in het spelen ervan, maar die het sociale aspect van de sport en het feit dat het een gemengde sport is, belangrijk vinden.” De KNKV doet er alles aan de contacten die er zijn tussen verenigingen en onderwijsinstellingen te waarborgen in afspraken voor de lange termijn. Visser: “De eerste ervaringen zijn goed. Met de 75 verenigingen die nu betrokken zijn, gaan we door. Zij hebben namelijk prestatiecontracten getekend. Maar we kijken hoe en waar we nieuwe korfbalverenigingen kunnen stimuleren om mee te doen. Tussen de oren moet komen dat dit niet iets voor een jaar is, maar gewoon voor altijd. We moeten ons beseffen dat het primair onderwijs de kraamkamer is waar nieuwe leden vandaan komen. Daar moeten we continu aandacht aan besteden. Ook in de leeftijdsfase waarin de jeugd afhaakt, proberen we onze sport opnieuw te promoten. We proberen nadrukkelijk in beeld te zijn op het moment dat pubers tot een hernieuwde sportkeuze komen.” Lees op www.nocnsf.nl/sportenonderwijs alles over het Sportaanbod voor het Onderwijs van de KNKV. 38 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Pagina 37

Pagina 39

Interactieve digi-folder, deze PDF of reclamefolder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van digi maandbladen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication