Judo Bond Nederland

“D oor de jarenlange samenwerking zijn judoverenigingen intrinsiek gemotiveerd om op scholen actief te zijn”, vertelt Bart Hendriks van JBN. “Van de 750 aangesloten clubs schatten wij dat minimaal een kwart wel ‘iets’ met onderwijs doet. Ons streven was daarom niet (alleen) om het aantal schoolactieve verenigingen te vergroten, maar om die samenwerking een meer structureel karakter te geven. Veel clubs geven op scholen kennismakingslessen, ondersteund met inhoudelijk (les)materiaal of kennis vanuit de JBN, gedurende vijf à zes weken, meestal aan de jongste kinderen in het primair onderwijs. Veel van die kinderen doen vaak nog weinig aan sportbeoefening, dus daar is ook de grootste winst te behalen. Met judo kun je ze bepaalde basisbewegingen aanleren, je leert ze stoeien, elkaar aanraken, samenwerken. Ze leren de ander op de grond te werpen zonder hem pijn te doen. Judo heeft ook te maken met het aanleren van normen en waarden, denk aan de omgangsregels van de sport. Judo vergoot het zelfvertrouwen, doordat de kinderen leren vallen, en helpt bij het reguleren van agressie.” Vanuit Sportaanbod voor het Onderwijs heeft de JBN de afgelopen jaren structuur aangebracht in de vele samenwerkingsverbanden die verspreid in het land plaatsvinden. “Om te beginnen hebben we alle bestaande contacten tussen verenigingen en het onderwijs in beeld gebracht. We hebben een database aangelegd, waarin alles dat we vanuit de JBN organiseren, ondersteunen of fi nancieren, registreren. Dat levert ons waardevolle informatie op; op deze manier kunnen we snel schakelen als er op lokaal niveau een vraag naar judo op school binnenkomt. In de database staan inmiddels al meer dan 400 projecten, verspreid over het hele land. In totaal hebben al meer 150.000 kinderen de afgelopen jaren kennisgemaakt met judo in het onderwijs. Dit aantal geeft aan dat judo een populaire schoolsport is. Aanbodgericht Om de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod door de judovereniging goed op elkaar af te stemmen, is er natuurlijk behoefte aan voldoende gekwalifi ceerde judodocenten. “We zagen dat clubs vaak advertenties plaatsten, waarin ze op zoek waren naar een leraar. Maar dat werkt in de praktijk niet goed. Daarom hebben we nu ook een platform gebouwd waarop leraren zich kunnen registreren. Zij geven aan wie ze zijn, waar ze wonen en wanneer ze beschikbaar zijn. Een SPORT & ONDERWIJS | 49 Judo Bond Nederland

Pagina 50

Heeft u een handleiding, digi brochure of digi-weekbladen? Gebruik Online Touch: gids naar een online publicatie converteren.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication