“ Zoals we het schoolzwemmen kennen, zo willen we ook schooljudo ingeburgerd laten raken” BART HENDRIKS aanbodgerichte database dus, dat werkt beter dan een vraaggerichte aanpak. In oktober 2011 hebben we deze database gelanceerd en honderd leraren hebben zich al geregistreerd. We kunnen het contact tussen de clubs en docenten volgen en we zien inmiddels dat het begint te lopen, dat leraren en clubs elkaar weten te vinden. Juist dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls omdat we hiermee zicht hebben gekregen op trainers met affiniteit voor de doelgroep. Tevens zorgt dit ervoor dat we (nog) beter in staat zijn om sportaanbod te verzorgen op het moment dat het onderwijs de grootste vraag heeft, namelijk voor, tijdens of direct na lestijden.” Nu er structuur is aangebracht, richt de JBN zich ook op grootschaliger projecten, in samenwerking met gemeenten. Het idee is om meerdere scholen tegelijkertijd te bereiken gedurende een langere periode. Waar mogelijk werkt de bond ook samen met het commerciële programma schooljudo.nl, dat is ontwikkeld door de Haarlemse judoka’s Ruben Houkes en Ziggy Tabacznik. Hun bureau, 2Basics, ontwikkelde een programma waarbij gedurende zes weken op school judo wordt aangeboden, met echte judomatten en pakken en een gekwalificeerde judoleraar van een lokale club. Dit wordt 50 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK gevolgd door een naschools (keuze)programma van eveneens zes weken. De kinderen krijgen een officieel diploma en via folders worden de ouders erbij betrokken. 2Basics verzorgt het gehele traject, inclusief het contact met gemeenten en scholen. Hendriks: “Zij bieden echt een fullservicepakket, met alles erop en eraan, waar wij meer maatwerk bieden. Voor de grote projecten is het goed hierin samen op te trekken, omdat zij veel kunnen regelen. Vanuit Sportaanbod voor het Onderwijs betalen wij mee aan de uitvoering van de programma’s.” Ingeburgerd Door zich te richten op de jongste leerlingen, is de kans op ledengroei voor verenigingen het grootst, legt Hendriks uit. Voor de bond is het goed op deze manier de band tussen onderwijs en clubs te versterken. “Eén van de ‘verwijten’ die je als bond vaak krijgt, is dat je er alleen voor de top- en niet voor de breedtesport bent. Dit is dus een heel goed middel om te laten zien dat we ook daar heel actief zijn.” Door de clubs en kader te ondersteunen en bijeen te brengen, wil de JBN haar ambitieuze doelstelling voor de komende jaren waarmaken: judo structureel onderdeel van het onderwijs te maken. “Zoals we het schoolzwemmen kennen, Judo Bond Nederland

Pagina 51

Voor spaarprogramma, online mailings en reisgidsen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw brochures.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication