“ Sportaanbod voor het Onderwijs is voor ons ook promotie van de roeisport” MARIT KLAASSEN mee verenigingen naar scholen kunnen en het inzetten van ondersteuning voor de contactpersonen bij roeiverenigingen. Daarbij heeft de bond het keurmerk Schoolactief ontwikkeld. Opvallend genoeg koos de roeibond ervoor de aangeboden activiteiten door scholen en verenigingen zelf te laten bekostigen. Er is namelijk pas sprake van een echte samenwerking als beide partijen ook investeren (financieel of in mankracht). Zeker voor een structureel vervolg, ook wanneer er geen extra subsidiestroom is, is het zelfs noodzakelijk nu al hierop in te spelen. Op deze wijze wordt met de huidige subsidie het grootste resultaat behaald. Klaassen: “Verenigingen moeten wennen aan het idee vergoeding voor activiteiten te vragen aan scholen. Scholen hebben budget voor kwalitatieve kennismakingsactiviteiten. Door het op deze manier te doen, bouw je vanaf het begin een structurele en gezonde manier van samenwerken op, die niet stopt als er geen financiële ondersteuning meer is.” Promotie Die gezonde manier van samenwerken, zorgt er vooralsnog voor dat de instroom van leerlingen 86 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK FOTO: MERIJN SOETERS van het voortgezet onderwijs bij roeiverenigingen toeneemt en dat de deelname aan het jaarlijkse AEGON Nationaal Schoolroei Kampioenschap op de Bosbaan en de landelijke juniorencompetitie is gegroeid. Het zorgt ook voor een toenemend besef bij bond en verenigingen dat dit de manier is om het roeien breder onder de aandacht te krijgen. “Roeien is niet een heel bekende sport en ook geen grote jeugdsport. Het programma Sportaanbod voor het Onderwijs biedt ons mogelijkheden om de roeisport verder te promoten en we komen Pagina 85

Pagina 87

Heeft u een sportblad, online publisher of online PDF's? Gebruik Online Touch: cursus converteren naar een online publicatie.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication