60 COURTS BRANCHEVERENIGING VTN INTRODUCEERT KWALITEITSKEURMERK VOOR TENNISBANEN De Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) heeft een eigen kwaliteitskeurmerk voor tennisbanen geïntroduceerd. Met het keurmerk beoogt de VTN aan baaneigenaren en -exploitanten extra service en zekerheid te bieden bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie van hun tennisbanen. Het keurmerk vormt een aanvulling op de sporttechnische keuringen die worden uitgevoerd door gecertificeerde keuringsinstanties. Elke nieuwe tennisbaan die door een VTN-aannemer wordt gerealiseerd, wordt vanaf nu voorzien van het VTN-keurmerkbord. Het VTN-keurmerk biedt opdrachtgevers aanvullende service en zekerheden in het totale traject van initiatief en planvorming tot en met de realisatie en het onderhoud van tennisbanen. In dit gehele traject heeft de VTN kwaliteitswaarborgen ingebouwd. Zo biedt de VTN laagdrempelige toegang tot deskundig en onafhankelijk ombouwadvies, uitgevoerd door adviseurs van Kiwa ISA Sport. Voorts wordt na elke oplevering de tevredenheid van de opdrachtgever getoetst. Periodiek (tenminste om de drie jaar) wordt elke opgeleverde tennisbaan door de betrokken VTN-aannemer geïnspecteerd. In geval van geschillen tussen VTNaannemers en opdrachtgevers kan een beroep worden gedaan op de VTNklachtenregeling. Als branchevereniging ziet de VTN toe op de prestaties van de aangesloten tennisbaanbouwers. De behaalde resultaten zijn van invloed op het lidmaatschap. Erik Wijnbergen, voorzitter van de VTN: “VTN-aannemers leveren kwaliteit. Kwaliteit gaat voor onze leden verder dan de oplevering van een goedgekeurde tennisbaan. Met ons keurmerk maken we dit streven nu ook daadwerkelijk zichtbaar binnen tennissend Nederland.” Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties op 13 maart jl. in Houten werd het eerste VTN-keurmerkbord door VTN-voorzitter Erik Wijnbergen overhandigd aan Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB. De KNLTB is blij met het initiatief van de VTN omdat het een belangrijke stap is voor de kwaliteit van tennisbanen in Nederland. Het keurmerk biedt extra garanties voor verenigingen die renovatieplannen hebben, niet alleen tijdens de aanleg, maar zeker ook daarna. Meer informatie geeft Leon van Leeuwen (KNLTB 088- 130 2600). LED SPORTVELDVERLICHTING BESPAART TENNISCLUB ZOETERMEER VEEL ENERGIE Tennissers van ALTV in Zoetermeer hoeven geen bal meer te missen dankzij de effectieve nieuwe LED-verlichting. De oude verlichting van de elf banen van de club slurpte energie en was dringend aan vervanging toe. ALTV streefde naar een duurzame, maar simpele oplossing. Vanwege het lagere energieverbruik is toen gekozen voor 24 LED schijnwerpers die zijn geplaatst op de bestaande masten en worden aangestuurd door een intelligent lichtmanagement systeem. De totale aanneemsom bedroeg bijna € 72.000 en is uitgevoerd door Heymans. De vervanging van de traditionele veldverlichting door LED levert de club een berekende energiebesparing op van ca. 60%. De conventionele verlichting had een vermogen van 83KW. De LED armaturen verbruiken nog slechts zo’n 40 KW. Bovendien kunnen de LED-armaturen snel worden aan- en uitgeschakeld. Door meer of minder lampen aan te sturen, is het mogelijk het lichtniveau per veld aan te passen voor wedstrijden en trainingen. In totaal levert dit de club € 7.500 besparing per jaar op. De terugverdientijd inclusief onderhoud van de nieuwe installatie wordt daarmee geschat op zeven jaar. Bij het installeren van de nieuwe verlichting is bewust gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Zo zijn er speciale armaturen toegepast, die passen in de huidige opstelling van de masten en technische installatie. De LED armaturen zijn voorzien van een intelligent lichtmanagement systeem, waardoor de gehele verlichting is aan te sturen via een ethernet netwerk en is te regelen met een app. Een grafische weergave van de lichtniveaus zorgt ervoor dat iedere beheerder de verlichting simpel kan bedienen. Heijmans heeft de opdracht voor het aanbrengen van de sportveldverlichting gekregen omdat er al langere tijd contacten waren met de club. De verbintenis van Heijmans aan het collectief inkopen van energie door sportclubs droeg hier ook positief aan bij. Uiteindelijk kwam het contract voor de plaatsing van LED verlichting al tot stand in 2011. De uitvoering liet tot 2013 op zich wachten, toen er subsidie van de gemeente kwam. In februari en maart 2014 zijn de werkzaamheden buiten op de velden uitgevoerd. Op 16 april is de installatie officieel overgedragen aan de club, waarbij de burgemeester van Zoetermeer de feestelijke opening heeft verricht. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl. Pagina 59

Pagina 61

Heeft u een sportblad, i paper of internet brochures? Gebruik Online Touch: lesmateriaal online plaatsen.

CENTER COURT | nummer 2 2014 Lees publicatie 34Home


You need flash player to view this online publication