CENTRE COURT 69 respectievelijk met zeven en vijf procent gestegen. In de regio Noordwest steeg de contributie voor jeugdleden het hardst, gemiddeld met tien procent. In Noordoost was de stijging voor seniorleden het grootst, gemiddeld zeven procent. In de ‘duurste’ regio, Noordwest, steeg de gemiddelde contributie weliswaar percentueel gezien niet het hardst (6%), maar wel in klinkende munt: van 144 naar 153 euro. Tennissers in het district IJmond zagen hun contributie gemiddeld het meest stijgen. Volwassenen betalen er tien procent meer (18 euro), voor juniorleden ging de contributie twaalf procent (13 euro) omhoog. De contributieverhogingen zijn over het algemeen het grootst in de gebieden waar de contributie al het hoogst was. Daardoor worden de verschillen in het land groter. De contributieopbrengst van een tennisbaan in Nederland is gemiddeld 7.600 euro. Dat is, ondanks de terugloop in het aantal gebruikers, 200 euro meer dan in 2011/2012. In de regio Noordwest ligt de opbrengst op 10.600 euro, Noordoost blijft daar met 4.900 euro ver bij achter. In het district IJmond is de contributieopbrengst per baan veruit het hoogst: 14.200 euro. In Zeeland is dat bijna drie keer zo laag: 4.300 euro. ONDERHOUDSKOSTEN GRAVEL HET LAAGST “Feit blijft wel dat als het onderhoud aan de baan zelf wordt uitgevoerd, de onderhoudskosten overal in Nederland altijd lager zijn dan de opbrengsten”, aldus Bakker. Uit de cijfers blijkt dat verenigingen die hun gravelbanen in eigen beheer onderhouden daar relatief het meest aan overhouden, gevolgd door clubs met rode zandkunstgrasbanen. Het Mulier Instituut nam in de som bovendien de nieuwbouwkosten en jaarlijkse kapitaallasten per baansoort, de vervangingskosten van de toplaag en de onderhoudskosten mee. Deze bedragen waren eerder al bekend dankzij de brochure ‘Baansoorten in beeld’. Zelfwerkzaamheid blijkt lonend. Goed onderhoud van de banen kan een vereniging veel financieel voordeel opleveren. Door de toplaag van een gravelbaan goed bij te houden gaat deze (veel) langer mee dan de standaard afschrijftermijn van vijftien jaar. In dat geval dalen vanzelfsprekend de kapitaallasten. Een gravelbaan is relatief goedkoop in aanleg (27.000 euro) en heeft dus ook relatief lage jaarlijkse kapitaallasten (1.126 euro). Het Goed onderhoud van de banen kan een vereniging veel financieel voordeel opleveren vervangen van een graveltoplaag kost zo’n 4.800 euro. Bij zandkunstgras en zandkunstgras rood ligt dat tussen de 11.000 en 16.000 euro. Voor kunstgrasbanen die een aanlegprijs van tussen de 32.000 (zandkunstgras, ongebonden) en 52.500 euro (zandkunstgras rood, gebonden) hebben, zijn dus ook de kapitaallasten hoger dan bij gravel: tussen 1.693 en 2.648 euro per jaar. In een voorbeeldberekening, uitgevoerd in de regio Overijssel, bleek dat de kapitaallasten voor gravelbanen in het gehele gebied zo’n twintig procent van de opbrengsten besloegen. Bij zandkunstgras (35%) en zandkunstgras rood (43%) ligt dat percentage aanzienlijk hoger. Bakker: “Kunstgras wordt pas goedkoper dan gravel als van beide banen het onderhoud wordt uitbesteed.” Wie het onderhoud van een gravelbaan uitbesteedt, betaalt daar zo’n 5.440 euro per jaar voor. Bij een zandkunstgrasbaan is dat iets meer dan 3.000 euro. “Een gravelbaan onderhouden is arbeidsintensiever, het vraagt iets meer tijd.” Zo moet een gravelbaan na de winter in de regel opnieuw worden belijnd. De onderhoudskosten bij zelfwerkzaamheid zijn voor zandkunstgras en zandkunstgras rood (750-850 euro) vergelijkbaar met gravel (640 euro). Goed onderhoud kan de levensduur van een toplaag van een kunstgrasbaan – in tegenstelling tot die van een gravelbaan – echter maar moeilijk verlengen. Slijtage is nauwelijks te voorkomen. De afschrijvingstermijn van de toplaag van deze banen bedraagt tien jaar, de eerste rode zandkunstgrasbanen zijn in 2004 in ons land aangelegd. Er zijn nog onvoldoende praktijkvoorbeelden om een duidelijk beeld van de noodzakelijke vervanging van deze toplaag te schetsen. Feit is wel dat kunstgras sowieso eerder aan vervanging toe is dan gravel. Veel verenigingen kiezen er overigens voor het dagelijkse onderhoud van de baan zelf te doen, maar laten een gespecialiseerd bedrijf de grote onderhoudsbeurt uitvoeren. t FOTO: HENK KOSTER FOTOGRAFIE Pagina 68

Pagina 70

Heeft u een onderwijscatalogus, onlinekat of online clubbladen? Gebruik Online Touch: pdf bladerbaar maken.

CENTER COURT | nummer 2 2014 Lees publicatie 34Home


You need flash player to view this online publication