70 SAMENWERKING DREMPELVERLAGEND DENKEN KNLTB EN FONDS GEHANDICAPTENSPORT WERKEN SAMEN AAN IDEAALPLAATJE te waarborgen maar ook de breedtesport zo goed mogelijk te bedienen, zijn de KNLTB en Fonds Gehandicaptensport twee jaar geleden een samenwerking aangegaan. Op verschillende manieren proberen ze gezamenlijk op te trekken om hun idealen te verwezenlijken. Zo vinden de partijen elkaar binnenkort (26 mei-1 juni) als de KNLTB gastheer is van de BNP Paribas World Team Cup, de Davis Cup van het rolstoeltennis. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt de tennisbond bij de organisatie van het evenement in Alphen aan de Rijn. | Door Eddy Veerman | De samenwerking tussen beide organen spitste zich aanvankelijk toe op het project ‘Smash for cash’. “Een concept waarbij het competitietennis werd ingezet voor het goede doel”, zegt Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport. “Als fonds zetten wij in op het ‘1% Fair Share’principe, dat inhoudt dat sportbonden zich inspannen om hun ledenbestand voor minimaal één procent uit sporters met een beperking te laten bestaan. Dat zouden er in het geval van de KNLTB zo’n zes- à zevenduizend moeten zijn. De exacte gegevens ontbreken, omdat niet op handicap geregistreerd mag worden, maar we komen in elk geval zeker niet aan dat getal.” TOEGANKELIJKER WORDEN “Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid spannen we ons in om mensen met een beperking in staat te stellen om te tennissen”, zegt Pim Nip, coördinator commerciële zaken bij de KNLTB. “In het Fonds Gehandicaptensport hebben we daarbij een partner gevonden die iets terugdoet voor de tennissport in Nederland. Uiteraard hebben we een ideaalplaatje, waarbij we het liefst zien dat elk tennispark toegerust is op het ontvangen van mensen met een beperking en er open voor staat hen als lid te laten tennissen. Het Fonds deelt deze ambitie en daarom zijn we met elkaar in gesprek, om te bekijken hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken en ervoor kunnen zorgen dat verenigingen letterlijk en figuurlijk drempelverlagend denken. Bijvoorbeeld door aparte kennismakingsactiviteiten te organiseren. En voor tennisleraren met een geldige licentie is er de cursus rolstoeltennis. We maken dus stappen en een evenement als de World Team Cup helpt ons bij de verwezenlijking van onze gezamenlijke idealen.” “Iemand met een handicap moet binnen een straal van tien kilometer een tennisvereniging kunnen vinden waar hij of zij kan tennissen” Nike Boor: “Een andere pijler is ervoor te zorgen dat tennis toegankelijker wordt voor sporters met een verstandelijke beperking, de zogeheten G-sporters. Dat heeft naar mijn mening nog onvoldoende aandacht gehad. Er zijn enkele verenigingen die zich er actief mee bezig houden en dat heeft er voor gezorgd dat de KNLTB in het beleidsplan heeft opgenomen dat het aandacht verdient. Een ander punt is dat iemand met een handicap binnen een straal van tien kilometer een tennisvereniging moet kunnen vinden waar hij of zij kan tennissen. En het 1%-traject trekken we door in de wens dat één procent van de leden zich als vrijwilliger inzet voor de gehandicaptensport. Het is lastig om het directe resultaat van al die voornemens te meten, maar het weerhoudt ons er niet van om deze idealen uit te dragen en zo veel mogelijk te realiseren. Tijdens de World Team Cup zullen wij er in elk geval ons steentje aan bijdragen om zo veel mogelijk publiek kennis te laten maken met het rolstoeltennis.” t In de wereld van het rolstoeltennis is Nederland sinds jaar en dag een vooraanstaand land. Om die top(sport)positie Pagina 69

Pagina 71

Interactieve emagazine, deze weekblad of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van online PDF's.

CENTER COURT | nummer 2 2014 Lees publicatie 34Home


You need flash player to view this online publication