36 COACHES NATIONAAL COACH CONGRES – DE COACH ALS DIRIGENT!? COACHEN BEKEKEN VANUIT DE WERELDEN VAN SPORT & MUZIEK! Op 12 december 2014 zal het Hotel- en congrescentrum Papendal het decor vormen van het door NLcoach en NOC*NSF georganiseerde Nationaal Coach Congres. Voor de deelnemers gaat een ‘nieuwe wereld’ open. Op een inspirerende en attractieve wijze laat men zien wat de wereld van muziek kan betekenen voor jou als trainer-coach in de sport! In het boeiende en interactieve programma, dat onder leiding staat van dagvoorzitter Tom van ’t Hek, wordt aan de hand van inleidingen van diverse professionals een voortdurende vertaalslag gemaakt naar de praktijk van de sportcoach. Wat kan de sportwereld van de muziekwereld leren als het gaat om mentale training, talentherkenning-/ontwikkeling, teambuilding, emotie en gedragsbeïnvloeding? De rol van de coach in beide werelden wordt tegen elkaar afgezet. Is de rol van de coach in de muziekwereld faciliterend, instructief, motiverend/stimulerend of juist heel dirigerend? En hoe verhoudt zich dat tot de sport? Tijdens het congres zal een groot aantal topcoaches aanwezig zijn. De topcoaches zullen tijdens het diner aanwezig zijn en mengen zich in het deelnemersveld. Dat biedt iedere coach, op welk niveau ook actief, de mogelijkheid om in contact te komen met de absolute top van coachend Nederland. In het plenaire deel komen diverse professionals, afkomstig uit de sport en muziek aan het woord en worden kernthema’s van NLcoach (mentaal, fysiek, talent en team) belicht vanuit beide werelden. Er wordt gezocht naar de overeenkomsten en verschillen waarbij de vertaalslag naar de sportpraktijk van de coach steeds centraal staat. Na het plenaire gedeelte neem je deel aan workshops. Tussen de workshoprondes dineer je met collega coaches aan tafel. Het doel is om in een informele setting kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het congres is toegankelijk voor iedere trainer-coach ongeacht tak van sport en het niveau waarop de trainer-coach sporters begeleidt. Het congres start om 15.15 uur en zal om 21.20 uur eindigen. Meer informatie en aanmelden kan via www.nlcoach.nl. OPLEIDINGEN TOT TENNISLERAAR De opleidingen tot tennisleraar zijn de afgelopen jaren fors veranderd. Binnen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) is een format ontwikkeld waarbinnen alle leraren en trainers die voor verschillende sporten worden opgeleid aan vergelijkbare competenties moeten voldoen. Natuurlijk houdt dit niet in dat een hockey- of zwemleraar ook ‘zomaar’ tennisles kan geven, maar de achterliggende competenties (bijvoorbeeld: ‘Vakdeskundigheid toepassen’, ‘Begeleiden’, ‘Plannen en Organiseren’) komen in alle sporten terug. Omdat binnen de tennissport sprake is van beroepskrachten en van doelgroepen met verschillende motieven en zeer uiteenlopende leeftijden, is de opleiding tot tennisleraar (op niveau 3 van de KSS) die met een A-licentie mag lesgeven uitgebreider dan bij andere sporten. Om te kunnen slagen voor het diploma Tennisleraar 3 moet de kandidaat aantonen les te kunnen geven aan zowel jonge jeugd (Tenniskids), pubers, volwassenen als ‘seniorplussers‘. Voor elk van deze doelgroepen doet men een Proeve Van Bekwaamheid (PVB). Daarnaast doet men ook een PVB in individueel lesgeven, het organiseren van een activiteit en het aansturen van vrijwillig kader. De nieuw opleidingen kennen ook een meer flexibele uitstroommogelijkheid voor snellere en tragere cursisten. De opleidingen starten altijd eind september en snelle cursisten kunnen al na 7 maanden het diploma op zak hebben. Cursisten die minder snel gaan, moeten alle voorwaardelijke opdrachten in elk geval vóór eind mei hebben afgerond en hebben dan nog ruim 7 maanden om de PVB’s voor te bereiden en te laten beoordelen. De genoemde ‘voorwaardelijke opdrachten’ zijn stuk voor stuk praktisch gericht en kunnen in kleine groepjes en soms alleen gedaan worden op basis van stukjes leerstof die men eerst gelezen moet hebben. Op deze wijze wordt leerstof steeds praktisch gemaakt. De praktische opdrachten worden steeds afgerond met een verslag dat de cursist zelf maakt en in de Elektronische Leer Omgeving plaatst. De opleider (leercoach) geeft persoonlijke feedback en keurt – indien mogelijk – de opdracht goed. Het doorlopen van alle opdrachten en het – daarmee - bereiken van alle leerdoelen vormt de basis voor de fase van de PVB’s. Het inschrijven voor de opleidingen wordt eind oktober van ieder jaar opengesteld via ‘MijnKNLTB’ > mijn tennis > opleidingen > inschrijven testdag. De testdagen zijn vervolgens eind april/begin mei. Pagina 35

Pagina 37

Voor vakbladen, online vakbladen en artikelen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw catalogussen.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication