COACHES 3 GAAN WE VOOR PLEZIER OF RESULTAAT? Trainers en coaches hebben veel invloed op het gedrag, de zelfwaardering en het sportplezier van jonge sporters. Denk aan hun manier van coachen, het geven van complimenten of juist door de manier waarop zij omgaan met ongewenst gedrag. Daarom is in opdracht van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ onderzoek gedaan naar de interactie tussen trainers, coaches en jeugdsporters. Leuk, zo’n ‘veilig sportklimaat’, maar hoe kan een trainer of coach van jonge sporters nou bijdragen aan het creëren van zo’n klimaat? En wat zijn daarbij de succesfactoren? Dat was de centrale vraag van het onderzoek dat door Kennispraktijk is uitgevoerd, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen en Windesheim. Om deze vraag te beantwoorden bezochten de onderzoekers 37 trainers en coaches van verschillende sporten verspreid over 24 verenigingen. Ook werden gesprekken met experts gevoerd. Dus hoe zorg je als trainer of coach nou voor een veilige sportomgeving? Een klimaat waarin de nadruk op de ontwikkeling van jonge sporters ligt. Om trainers en coaches op weg te helpen: vier kernkwaliteiten zijn echt van belang. Deze kernkwaliteiten zijn onder andere gebaseerd op het Trainer-kind interactie onderzoek: • • • Aandacht voor individuele sporters en diversiteit binnen het team • Structuur om duidelijke randvoorwaarden te creëren Positief aanmoedigen en complimenten geven Regie bij de sporter om zich te ontwikkelen DOWNLOADS Wil je meer weten over het onderzoek? Op http://www.veiligsportklimaat. nl/tkionderzoek vind je de publieksversie, de volledige rapportage en het bijlagenboek. Neem voor meer informatie contact op met Ruud Hekker, ruud. hekker@nocnsf.nl. PERMANENTE EDUCATIE VOOR TENNISLERAREN De ontwikkeling in de wetenschap versnelt nog altijd. Bij blijven op alle gebieden is onmogelijk, maar in het eigen vakgebied zou dat wel mogelijk moeten zijn. Binnen vele beroepen is Permanente Educatie (PE) verplicht. Stel je voor dat jouw huisarts geen weet heeft van een verbeterde aanpak voor jouw probleem of de automonteur weet niet hoe hij jouw auto weer aan de praat krijgt omdat hij niet heeft bijgehouden wat er vernieuwd is aan dat model. Ook de tennisser heeft recht op een kwalitatief goede tennisleraar, die op de hoogte is van recente ontwikkelingen en die in de breedte van zijn functie optimaal functioneert. Het gaat hierbij niet om ‘goed’ en ‘slecht’, maar om ‘steeds beter’ en ‘optimaal´. De oude telefoon met draaischijf was helemaal niet slecht en is nog steeds prima geschikt om gesprekken mee te voeren. De smartphone van vandaag is ook geschikt om gesprekken mee te voeren, maar kan daarnaast zoveel meer dat de oude telefoon niet meer als optimaal kan worden bestempeld. Op tennisgebied zijn er ook veranderingen en andere inzichten gekomen. Het tennisspel heeft nog (vrijwel) dezelfde regels en toch veranderen (top) spelers het spel met andere oplossingen. Rackets, ballen en de ondergrond maken het mogelijk dat er meer of juist minder gedaan kan worden in tactische of technische zin en creatieve spelers zoeken naar en zorgen voor oplossingen, waardoor het spel zich verder ontwikkelt. Ook op andere gebieden gaan de ontwikkelingen door. De toegenomen kennis over de individualiteit van mensen heeft geleid tot verdere en andere inzichten op het gebied van het brein, mentale componenten, karakter, verschillende leerstrategieën, motorisch leren en communicatie. De KNLTB is op dit moment bezig met het vormgeven van een programma voor Permanente Educatie om ervoor te zorgen dat tennisleraren op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de sport. De PE-projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren, het Bondsbestuur, de technische staf en een persoon met ervaring op het gebied van PE bij een andere beroepsgroep, werkt aan een allesomvattend plan betreffende PE. De komende tijd volgt er steeds meer informatie over de opzet en inhoud van het PE-programma. Pagina 36

Pagina 38

Interactieve e-webshop, deze krant of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van digi-verenigingsbladen.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication