CENTRE COURT 4 START Is de vergoeding < € 4,50/€ 2,50 per uur? NEE Is de vergoeding tenminste marktconform? JA Beschikt de opdrachtnemer over een geldige VAR DGA en wordt daarnaar gehandeld? NEE Kan de opdrachtgever desgewenst door het geven van bindende aanwijzingen en/of opdrachten gezag uitoefenen? JA Moet de arbeid steeds persoonlijk worden verricht? JA Heeft de opdrachtgever een loonbetalingsverplichting? JA PRIVAATRechteLIJKE DIENSTBETREKKING · Loon- en premieheffing · Verzekering werknemersverzekeringen · Pensioen opbouwen (naar link Pensioen/ Sportwerkgever.nl) · Arbeidsrecht Pensioenvraagstukken / Kleine dienstverbanden NEE NEE Beschikt de opdrachtnemer over en geldige VAR WUO en wordt daarnaar gehandeld? ZZP’ER MET VAR WUO JA NEE Is de samenwerking aangegaan voor een periodekorter dan dertig dagen? NEE Wordt doorgaans op maximaal één dag per weekarbeid verricht? NEE Is de vergoeding doorgaans minder dan 40% van het Wettelijke minimumloon per week? · wkr van toepassing (naar link wkr/Sportwerkgever.nl) NEE Worden de activiteiten verricht door eenzelfstandig ondernemer, zonder VAR WUO of NEE FICTIEVE DIENSTBETREKKING · Loon- en premieheffing · Verzekering werknemersverzekeringen · N.B. Flexwet · Geen pensioenopbouw JA INKOMSTEN VORMEN WINST UIT ONDERNEMING u Geen dienstbetrekking u Opting in niet mogelijk u IB 47 niet mogelijk Opdrachtgever: · Toets voorwaarden Wet inkomstenbelasting! JA JA JA INKOMSTEN VORMEN RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN u Geen dienstbetrekking u Opting in u Anders: IB 47 (digitaal) Opdrachtgever: · IB 47: Werkkostenregeling is niet van toepassing. · Opting in: Werkkostenregeling is wel van toepassing. · N.B. Wetsvoorstel Flexwet: u WML ook voor opdrachtovereenkomsten”? Pensioenvraagstukken / ZZP-oplossing realistisch? u Geen toets dienstbetrekking Opvraag: VAR WUO (Voorzetting? Naar link Pensioen Sportwerkgever.nl) Pensioenvraagstukken / Voortzetting zelfstandigheid geregeld? JA DIRECTEUR/ GROOTAANDEELHOUDER u Geen toets dienstbetrekking Opvraag: VAR DGA NEE NEE JA Is de vergoeding < € 150 per maand? JA Is de vergoeding < € 1.500 per maand? JA VRIJWILLIGER u Geen toets dienstbetrekking · Wkr van toepassing (naar link wkr/Sportwerkgever.nl) Pagina 42

Pagina 44

Scoor meer met een webwinkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication