Siewert Pilon, Vereniging Nederlandse Gemeenten “De gemeenten en de sport Een goed contact tussen sportverenigingen en gemeenten is enorm belangrijk om de sportparticipatie te verhogen, meent Siewert Pilon van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Het is een ingewikkelde klus, die we met elkaar moeten klaren. Dat kan de sport niet alleen, dat kunnen gemeenten niet alleen.” Siewert Pilon is hoofd van de afdeling Onderwijs, Zorg en Welzijn van de VNG, een heel brede afdeling. “Sport is daar maar een onderdeeltje van. Maar door onze samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten kunnen we veel zaken toch oppakken.” Dat het aandeel sport bij de VNG niet zo groot is, zegt niets over het belang dat gemeenten hechten aan sport, benadrukt hij. Zo voeren gemeenten meestal een zeer actief accommodatiebeleid en houden ze zich vaak ook bezig met verenigingsondersteuning. 50 | SPORTPARTICIPATIE | AMBITIE: SPORTPARTICIPATIE NAAR 75% De gemeentelijke motieven om sport te faciliteren zijn echter niet altijd dezelfde als die van de sport, merkt Siewert Pilon op. “Wat de sport wil is dat er zo veel mogelijk mensen sporten; dat is het doel.” Voor gemeenten ligt dat anders. “Het is niet zo dat gemeenten altijd ongelimiteerd klaar willen staan als er een veld of een kleedkamer bij moet. Voor gemeenten is sport vaak niet een doel op zich, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Participatie, mensen laten meedoen, gezondheid: dat vinden veel gemeenten bijvoorbeeld heel belangrijk. En ja, daarvoor hebben ze de sport nodig.” Verbinding Maar de sport heeft de gemeenten ook nodig. Als verbindende schakel bijvoorbeeld. “Sportverenigingen kunnen heel veel, maar niet alles. Dat moeten ze ook niet willen. Juist het leggen van verbindingen tussen buurt, onderwijs en sport is een rol die gemeenten heel goed op zich kunnen nemen. Over het algemeen doen ze dat ook.” Ook de kennis die gemeenten hebben van de samenleving – over zaken als de opbouw van het onderwijs, de sociaaleconomische situatie en leefstijl – is voor de sport van belang, meent Siewert Pilon. “Op basis Pagina 49

Pagina 51

Interactieve e-krant, deze catalogus of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van eonderwijsmagazines.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication