hebben elkaar nodig” he h daarvan kunnen sport en gemeenten samen onderzoeken wat er nodig is en hoe je meer mensen aan het sporten kunt krijgen.” Ten slotte zijn gemeenten een heel belangrijke fi nancier van de sport. De jaarlijkse bijdrage van gemeenten ligt rond 1 miljard euro. “Dat bedrag zit voor een groot deel in de infrastructuur. Accommodaties dus.” Het is inderdaad veel geld, beaamt Siewert Pilon. “Dat geeft dus ook wel aan hoe belangrijk gemeenten sport vinden.” Samenwerking De doelen van de sport en de gemeenten zijn uitstekend te verenigen. Hoewel Siewert Pilon de ambitie om de sportparticipatie met 10 procent te verhogen ‘behoorlijk ambitieus’ noemt, merkt hij wel op dat die goed aansluit bij de ambitie van de overheid zoals die is verwoord in bijvoorbeeld het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’. Ook de focus op wijken met een lage sportparticipatie komt overeen. Maar wil zowel de sport als de overheid haar ambities realiseren, dan is samenwerking essentieel. “Het draait om de wil om samen op te trekken. Dat betekent voor de sport ook dat ze de wil moet hebben om bijvoorbeeld eens wat moeilijker publiek toe te laten. Ik wil niet zeggen dat ze dat nu niet doen, maar het is de moeite waard om samen met gemeenten te kijken hoe je publieksgroepen die je nu niet bereikt, aan het sporten kunt krijgen.” Siewert Pilon roept sportverenigingen daarom op om ook maatschappelijk een actieve rol te spelen. “Kijk niet alleen naar: ‘Wat maakt het zo leuk voor mijn leden?’ Maar kijk ook om je heen. Hoe kun je mensen waarbij het misschien niet vanzelf gaat, ook bij je vereniging betrekken? Hoe kun je ervoor zorgen dat zij ook gaan sporten? Dat is een opgave die de sport samen met gemeenten kan vervullen. Juist daar zit hem de kracht van de samenwerking. We hebben elkaar nodig!” Meer informatie over het beleidsveld sport van de VNG vind je op www.vng.nl SPORTAGENDA 2016 | 51 Pagina 50

Pagina 52

Heeft u een onderwijsmagazine, paperator of digi lesboeken? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift digitaliseren.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication