Financiering De collectieve Lottomiddelen van de sport voor sportparticipatie vormen slechts een zeer beperkt deel van de middelen die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Andere financiers, zoals de sporters zelf en gemeenten, zijn veel dominanter. Inzet Lottomiddelen De beschikbare collectieve Lottomiddelen worden gefocust ingezet: • als cofinanciering voor de uitvoering van sportparticipatiejaarplannen door sportbonden; • als cofinanciering van kaderopleidingen door sportbonden. De uitvoering van opleidingen wordt vanaf 2013 niet meer gefinancierd door de rijksoverheid. Omdat het opleiden van trainers, scheidsrechFINANCIËLE MIDDELEN VOOR SPORTPARTICIPATIE • consumenten: 6 miljard euro; • gemeenten: 1 miljard euro; • Rijk: 80 miljoen euro; • sportbonden: 200 miljoen euro; • Lotto: 5 miljoen euro. ters en bestuurders een absolute kerntaak van de sport zelf is, gaat de sport dat deels met Lottomiddelen financieren. Via NOC*NSF/ASK zijn ook collectieve middelen beschikbaar voor kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van sporttakoverstijgende opleidingen; • om een impuls te geven aan de realisatie van collectief beleid om noodzakelijke doorbraken te realiseren. De focus ligt op samenwerken, werken vanuit lokale behoefte en aanpakken van ‘witte vlekken’ van doelgroepen en wijken; • voor monitoring en onderzoek. Collectieve middelen worden (beperkt) ingezet om de monitoring van lokale programma’s door bonden en NOC*NSF verder te verbeteren. Zo kan lokaal opgedane kennis en ervaring worden doorvertaald naar andere plaatsen in Nederland. Daarnaast is een klein deel van de collectieve middelen bestemd voor cofinanciering van een wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat deel uitmaakt van het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016. Doel van dit programma is de maatschappelijke en economische waarde van sport steviger te onderbouwen. Het grootste deel van de financiering van dit programma is afkomstig uit de zogeheten tweede geldstroom (NWO). 52 | SPORTPARTICIPATIE | AMBITIE: SPORTPARTICIPATIE NAAR 75% Pagina 51

Pagina 53

Interactieve digi magazine, deze vaktijdschrift of jaarverslag is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar uitgeven van eonderwijscatalogi.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication