LEVENSLOOP OLYMPISCH PLAN 2028 15 van een bedrijfsplan gericht op de fase tot 2016. Het draagvlak groeit in deze fase sterk en er worden initiatieven ontplooid voor de jaren daarna. In 2008 opent het Nederlands Architectuurinstituut in samenwerking met architect Winy Maas een tentoonstelling met schetsen en ideeën over hoe de Spelen er in Nederland uit zouden kunnen zien. De vele creatieve en innovatieve mogelijkheden die daar tentoongesteld worden, zijn voor veel bezoekers een eyeopener. Het plan krijgt hiermee een culturele en artistieke component. Het wordt duidelijk dat het Olympisch Plan verder gaat; het is niet langer uitsluitend een idee van de Nederlandse sport. Ongeveer tegelijkertijd geeft het toenmalige Ministerie van VROM (nu Infrastructuur en Milieu) de opdracht tot het maken van een schetsboek: een ruimtelijke verkenning van de Olympische plannen in Nederland. De ambities worden hierin vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening bekeken. De belangrijke conclusie luidt dat het ruimtelijk kán in Nederland. Daarnaast wordt duidelijk dat de ruimtelijke investeringen potentieel de grootste kostenpost vormen. De vraag is echter of dit allemaal op conto van de Olympische en Paralympische Spelen moet komen; veel van de benodigde infrastructuur is onderdeel van ruimtelijke plannen die al op stapel staan. Het schetsboek draagt bij aan een breed draagvlak voor de Olympische plannen in politiek Den Haag. De minister van VROM, Jacqueline Kramer, presenteert het schetsboek en omarmt het. Haar opvolger, Melanie Schultz van Haegen, doet in enthousiasme niet voor haar onder. Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings weet ook wel raad met het nieuwe vocabulaire die de plannen met zich meebrengen. Het Nederlandse wegennet moet volgens de minister “op Olympisch niveau” worden gebracht. IOC-voorzitter Samaranch laat informeel weten een Nederlandse kandidatuur voor de Spelen van 1992 op prijs te stellen 1982 Amsterdam stelt zich officieel kandidaat voor de organisatie van de Spelen van 1992 02081984 Pagina 14

Pagina 16

Interactieve online nieuwsbrief, deze archief of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van digi-brochures.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication