Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 11 Prioriteiten sport- en beweegbeleid Samenvattend zijn er drie prioriteiten te benoemen voor het sport- en beweegbeleid waar dit kabinet de komende jaren het verschil wil gaan maken: 1. sport en bewegen in de buurt; 2. werken aan een veiliger sportklimaat; 3. uitblinken in sport. Daarnaast omarmt het kabinet de Olympische ambitie van Nederland en het streven om de Olympische en Paralympische Spelen naar Nederland te halen. acties sport- en beweegbeleid Dit kabinet gaat de volgende acties in gang zetten: • ontwikkelen van één programma rond sport en bewegen in de buurt. Dit programma richt zich op het realiseren van vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt met publieke en private partners; • uitbreiden en verbreden van het aantal mensen met een combinatiefunctie; • instellen van een taskforce belemmerende wet- en regelgeving; • opzetten van sportloketten bij revalidatiecentra en daarbij aandacht voor talentherkenning; • investeren in de Nederlandse topsport door het invoeren van een variabel stipendium en intensivering van topsportmedische begeleiding op CTO’s; • ontwikkelen van een nieuw evenementenbeleid met meer focus op strategische topsportevenementen en meer aandacht voor maatschappelijke en economische spin-off; • uitwerken van de bijdrage van de Rijksoverheid aan de ambities uit het Olympisch Plan 2028. Successen uitrollen Het kabinet constateert dat er een grote verscheidenheid van goede initiatieven bestaat, zowel publiek als privaat. Dit heeft ertoe geleid dat mensen meer zijn gaan sporten en bewegen. echter, recent is in de Beleidsdoorlichting Sport geconstateerd dat de stijging de laatste jaren wat afvlakt en dat de samenhang tussen sport- en beweegprogramma’s beter kan. Successen uit recente programma’s verdienen het om navolging te krijgen. Hierbij is het belangrijk het kaf van het koren te scheiden: welk Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een webwinkel in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden reisgidsen online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication