12 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport concept werkt wel en welk niet? Er zijn een stevige impuls en focus nodig met aandacht voor kennis en informatievoorziening richting burgers, vrijwilligers en professionals in de sport. Daarnaast is er informatie nodig over noodzakelijke vernieuwingen in het sport- en beweegaanbod, zodat het innovatiepotentieel van de sport beter benut wordt. Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe concepten alleen ondersteunen als er in de praktijk een duidelijke behoefte bestaat aan een ander, nieuw of aangepast sport- en beweegaanbod, bijvoorbeeld voor ouderen. Om te voorkomen dat het wiel iedere keer opnieuw wordt uitgevonden, is het noodzakelijk om opgedane kennis en ervaring te bundelen en landelijk uit te rollen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan een van de belangrijkste adviezen uit de Beleidsdoorlichting Sport die onlangs naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het kabinet zet in op bundeling van opgedane kennis in grotere programma’s, versterking van de samenwerking tussen lokale partners en, waar mogelijk, bundeling van de inzet van financiële middelen. Sporten en bewegen als basis voor gezonde leefstijl Uit onderzoek blijkt dat regelmatige lichamelijke activiteit – zoals stevig wandelen of fietsen – de kwaliteit van leven bevordert en tot diverse positieve gezondheidseffecten leidt. Zo kan direct het risico op hartziekten, diabetes, depressie en sommige vormen van kanker worden verlaagd.3 Met voldoende sporten en bewegen wordt dus een stevige basis gelegd voor een actieve en gezonde leefstijl. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, ‘Gezondheid dichtbij’, die eind mei aan de Tweede Kamer werd gestuurd, wordt uitgebreid ingegaan op het preventie- en gezondheidsbeleid van dit kabinet. Het kabinet is ervan overtuigd dat preventieve maatregelen die worden opgedrongen niet werken en eerder een tegengesteld effect hebben. De vijf speerpunten (roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie) in het gezondheidsbeleid worden vastgehouden, maar de focus komt vooral op bewegen te liggen. Het kabinet heeft een positief leefstijlbeleid voor ogen, met ruimte voor eigen keuzes. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de ambitie Vitaal Nederland van het Olympisch Plan. 3 G.C.W. Wendel-Vos. Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van lichamelijke activiteit? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2010. Pagina 11

Pagina 13

Heeft u een folder, modern media of eonderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: flyer online bladerbaar uitgeven.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication