Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 13 Sporten en bewegen tijdens iedere levensfase Het is belangrijk dat er voor iedereen voldoende mogelijkheden zijn om veilig te sporten en te bewegen. Sporten en bewegen zijn van grote waarde in iedere levensfase, maar met name van groot belang voor de jeugd. Het sport- en beweeggedrag van de jeugd wordt voor een groot deel aangeleerd en beïnvloed door de ouders en opvoeders. Ze zijn als eersten verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen en bepalen een aantal cruciale randvoorwaarden voor een gezonde leefstijl. Het kabinet vindt dat ouders en opvoeders op deze aspecten kunnen worden aangesproken en zet in op ondersteuning daar waar ouders en opvoeders het niet alleen kunnen. Op dit moment haalt minder dan de helft van de jeugd (4-18 jaar) de beweegnorm. Daarnaast heeft één op de zeven kinderen geen gezond gewicht en zijn de motorische vaardigheden van kinderen de laatste twee decennia aanzienlijk verslechterd. Onderzoek laat zien dat wanneer jongeren al op jonge leeftijd sporten, dit de kans op latere sportbeoefening vergroot.4 Voldoende sporten en bewegen hebben bovendien een positieve invloed op de leerprestaties, weerbaarheid en (psycho)sociale en motorische ontwikkeling van kinderen. Ten slotte is de jeugd ook de levensfase waarin talenten worden ontdekt en ontwikkeld. Foto: Bert de Jong Pagina 12

Pagina 14

Scoor meer met een web winkel in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication