De belangrijkste geldstromen Op de komende bladzijden komen de belangrijkste geldstromen voor de sport aan de orde. Per geldstroom wordt beschreven welke mogelijkheden sportbonden en NOC*NSF hebben om die te vergroten. Het is aan de sportorganisaties zelf om de genoemde acties te concretiseren en om te zetten in resultaat. Consumenten Sportconsumenten geven een kleine 6 miljard euro per jaar uit aan sport. Hoewel sportaanbieders steeds vaker aansluiting zoeken bij de behoeften van de individuele sportconsument, is op dit vlak nog veel winst te behalen. Specifieke kansen voor de financiering van topsport liggen er op het terrein van de bestedingen van sportfans. Die vormen een steeds groter deel van de consumentenbestedingen aan sport. De uitdaging voor de sport is om een groter deel van deze bestedingen door sportfans ten goede te laten komen aan de sport zelf. Bij voortzetting van de economische crisis kan de sport een negatief effect verwachten op de sportdeelname door sporters uit lage inkomensgroepen. 28 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | HET VERmarktEN VAN SPORT Kansen en mogelijkheden voor de sport Essentieel voor het vergroten van inkomsten uit consumentenbestedingen is inzicht in het gedrag van de individuele sportconsument. Via het Kennisen Informatiesysteem Sport (KISS) kan dit inzicht verder verbeterd worden. Tevens dient de sport meer inzicht te verwerven in de samenhang tussen de omvang van de passieve sportconsumptie (toeschouwers) enerzijds en de hoogte van topsportbudgetten anderzijds. Sportaanbieders kunnen hun prijsbeleid nadrukkelijker baseren op waardebeleving. De sport stelt daarbij ondersteuning beschikbaar. Ook dienen sportaanbieders zich bewuster te worden van het belang van loyaliteit: hoe loyaler de consument, hoe groter het rendement. Een laatste kans is gelegen in samenwerking met fondsen, overheden en het bedrijfsleven om de toegankelijkheid van voorzieningen voor lage inkomensgroepen te vergroten. Gemeenten Gemeenten zijn een belangrijke financier van de sport (ruim 1 miljard euro per jaar). Ze realiseren Pagina 27

Pagina 29

Heeft u een publicatie, modernmedia of e-PDF's? Gebruik Online Touch: onderwijs magazine online uitgeven.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication