nismakingslessen tijdens de reguliere gymlessen. Hierop volgen enkele lessen via naschools aanbod of gratis proeflessen bij de sportvereniging. Zo krijgen leerlingen de kans om een sport en de vereniging in een vertrouwde omgeving te leren kennen. Ook worden er eenmalige clinics en jaarlijks terugkerende sporttoernooien aangeboden. In tabel 3.1 ziet u de belangrijke factoren bij een succesvol sportaanbod op scholen. Toelichting Het kunnen aanbieden van een passend aanbod valt of staat met een goede organisatie, met gemotiveerde trekkers en met een frequent en divers sportaanbod op geschikte tijden: voor, tijdens of direct na lestijden. Daarnaast is de beschikbaarheid van technisch vaardig en pedagogisch-didactisch onderlegd verenigingskader, voldoende middelen en geschikte sportaccommodaties belangrijk om scholieren de sport echt te laten beleven. Tot slot kan een intermediaire partij, zoals de gemeente of een combinatiefunctionaris, als belangrijke spil in de organisatie van het sportaanbod functioneren. Een sportvereniging of een school kan deze rol ook vervullen. Sportbonden kunnen met hun expertise en materiaal scholen en een eventuele intermediair 138 | HOOFDSTUK 3 . HET RESULTAAT VAN SAMENWERKEN ondersteunen. Door sterk in te zetten op relaties met vooral de intermediairs – herkenbare aanspreekpunten met een spilfunctie in de lokale organisatie – is veel winst te behalen. De toekomst Met de ervaringen van sportverenigingen en scholen en de ondersteuningsmogelijkheden van de sportbonden, is een stevige basis gelegd om verder te bouwen aan de realisatie van sportaanbod voor het onderwijs via de komende Sportagenda 2016. Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat een intermediaire partij een grote meerwaarde biedt. Deze meerwaarde ligt vooral in het waarborgen van een professioneel, efficiënt en uitgebreid netwerk. Het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt van het Ministerie van VWS biedt volop kansen. De toekomstige buurtsportcoaches, waaronder ook de reeds bestaande combinatiefunctionarissen, kunnen uitstekend als intermediair functioneren. Daarnaast kunnen de sportbonden zich met hun expertise en materiaal ook richten op scholen en, nog belangrijker, intermediairs. Bij de uitwisseling van best practices en het ontwikkelen van nieuwe ideeën is een belangrijke rol weggelegd voor NOC*NSF. Pagina 137

Pagina 139

Heeft u een studiegids, page flip of digi boeken? Gebruik Online Touch: archief bladerbaar maken.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication