Speerpunten overheidsbeleid In juni 2012 loopt het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs af. De Beleidsbrief Sport en het daarin beschreven programma vormen het vervolg op dit beleidskader. Met het nieuwe programma wil het kabinet stimuleren dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag. Op lokaal niveau moet er meer maatwerk komen. Hiervoor is aandacht voor naschoolse sportactiviteiten en de verbinding tussen sportaanbieders en scholen van groot belang. Het partnerschap tussen onderwijs en sport moet ertoe leiden dat de kwantiteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs en de naschoolse sportactiviteiten toenemen. Ook de Kamerbrief Sport, bewegen en gezonde leefstijl in en rond het onderwijs (april 2012) zal bijdragen aan het versterken van de samenhang en samenwerking met de onderwijspartijen. Zo is in de kamerbrief vastgelegd: “Sport en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl, zijn belangrijk voor het presteren en voor het welbevinden, zowel op korte als op langere termijn. Het onderwijs kan en wil daaraan, als ketenpartner in activiteiten voor kinderen en jongeren, graag zijn specifieke bijdrage leveren. Sport en onderwijs horen bij elkaar en verster166 | HOOFDSTUK 5 . SPORT VOOR ALLE SCHOOLKINDEREN ken elkaar.” NOC*NSF deelt deze visie uiteraard en doet de volgende aanbevelingen voor deze samenwerking. 1. Geef de jeugd ruimte voor hun eigen spel en structuur Voor kinderen in de basisschoolleeftijd staat plezier in sport en bewegen voorop, ze zijn ontzettend leergierig en willen alles uitproberen. Stel de behoefte van het kind centraal. Regels in de sport kunnen beperkend werken, kinderen zijn meesters in het zelf bedenken van regels. Geef hen die ruimte, ook in fysieke zin. Vaste structuren kunnen benauwend en beperkend werken in sportdeelname. Betrek jongeren daarnaast bij het ontwikkelen van sportaanbod dat past bij hun behoefte. Geef ze voldoende ruimte om zelf een organisatievorm of structuur te kiezen (zoals streetballcommunity; 3 tegen 3 op een half basketbalveldje in de wijken). 2. Alle kinderen minimaal twee uur gym op school Plezier in sport en bewegen begint met kinderen leren bewegen, zorgen dat ze hun ‘fysiek Alfabet’ kunnen ontwikkelen. Dit is samen met een brede sportoriëntatie (kennismaking met verschillende sporten die op school of in de buurt beoefend Pagina 165

Pagina 167

Heeft u een boek, blueberry of eclubbladen? Gebruik Online Touch: handleiding van pdf naar online converteren.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication